Skip links

CDA Maastricht neemt eind maart afscheid van twee ervaren raadsleden

Met het oog op de komende verkiezingen in maart 2018, hebben zittende raadsleden Peter Geelen en Genoveef Leers-Poelmans aangegeven dat zij zich voor de komende verkiezingen niet meer kandidaat zullen stellen. “Natuurlijk respecteren we hun besluit, maar we zullen ze missen. Genoveef en Peter zijn zeer waardevolle collega’s met bergen ervaring. De komende maanden zullen ze nog volop meedoen en hun kennis overdragen” aldus Vivianne Heijnen, fractievoorzitter.

Genoveef Leers-Poelmans is van 2007 tot 2015 lid van Provinciale Staten geweest. Daar heeft zij zich vooral ingezet voor ouderen die ondersteuning nodig hebben, kwetsbare jongeren, mensen met een beperking, maatschappelijke participatie. In 2014 werd zij raadslid in Maastricht waar de drie decentralisaties binnen het sociaal domein (Jeugdzorg, WMO en Participatiewet) in haar portefeuille kwamen. Aandacht voor de mensen die extra ondersteuning nodig hebben, stond daarbij altijd voorop.

Peter Geelen heeft in de 16 jaar als raadslid voor het CDA Maastricht, zijn sporen meer dan verdiend binnen de partij. Hij hield zich hoofdzakelijk bezig met de verschillende infrastructurele projecten, duurzaamheid, stadsbeheer, arbeidsparticipatie, de wet ‘sociale werkvoorzieining en ‘social return’. Als voorzitter van de A2 werkgroep, heeft hij zich zeer actief bezig gehouden met het omvangrijke A2 tunnelproject. Daarnaast heeft hij een groot aantal zaken succesvol aangekaart rondom zonne-energie, bezoekerspassen en grofvuil. De afgelopen tijd heeft hij zich vooral bezig gehouden met het ‘Tram Hasselt’ dossier, waarin hij constant nut, noodzaak en financiële risico’s ter sprake heeft gebracht. 

Het CDA Maastricht is inmiddels begonnen met de rekrutering en selectie van mogelijk nieuwe raadsleden voor de komende raadsperiode. Volgens bestuursvoorzitter Maurice van der Loo “Het CDA Maastricht is Peter en Genoveef bijzonder dankbaar voor hun enorme inzet en betrokkenheid. We gaan verder bouwen aan het succes van onze partij en we zijn trots op een blijvende sterke fractievertegenwoordiging. Verder zijn we verheugd dat zich in de afgelopen periode nieuw politiek talent heeft aangemeld. Dit geeft ons voor de komende periode in ieder geval de mogelijkheid om de grote kennis en ervaring van Peter en Genoveef aan een nieuwe generatie over te dragen”.

 

Leave a comment