Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Gebruik van rubbergranulaat en de gevolgen voor ons drinkwater

Ook Maastricht kent diverse voetbalvelden met kunstgras. Over de voordelen van kunstgras is iedereen het wel eens. Duurzaamheid, kostenaspect, bruikbaarheid enzovoorts. Maar over de nadelen verschillen de meningen. De mogelijke risico’s van het gebruik van rubbergranulaat zijn verleden jaar al uitgebreid ontwerp van discussie geweest. Onlangs bracht Zembla een nieuw item over het gebruik van rubbergranulaat op televisie. Met name het uitlogen van zink in grondwater zou consequenties kunnen hebben voor ons drinkwater. Inmiddels staat het gebruik van kunstgras bij diverse prof voetbalclubs ter discussie.
Ons fractielid Nol Beckers is tevens lid van het Algemeen bestuur van het Waterschap. Hij heeft vragen gesteld over dit onderwerp.:
  • Is er inderdaad sprake van een probleem van vervuiling van het water(systeem)?
  • Is het veronderstelde probleem van uitlogen van vervuilende stoffen zoals zink de verantwoordelijkheid van het waterschap?
  • Heeft het Waterschap wel eens onderzoek verricht naar bodemverontreiniging onder kunstgrasvelden en het omringende oppervlaktewater op aanwezigheid van vervuilende stoffen laten meten ?
  • Is bekend om hoeveel kunstgrasvelden het gaat in Limburg?
  • Deze uitzending kan onrust onder bewoners veroorzaken. Gaat U daar nog publiekelijk op reageren?

Ter informatie de link naar de recente uitzending van Zembla

Tevens staan er een aantal artikelen op de homepagina van Zembla over deze uitzending.

Close