Skip links

Aantal uren bezoekerspas van 25 naar 50 – Nogmaals aandacht gevraagd voor parkeersituatie Céramique

Beste CDA-leden, geïnteresseerden,

Het CDA Maastricht heeft tijdens de raadsvergadering van 19 maart jl. samen met 11 van de 12 partijen een motie ingediend om de bezoekerspas uit te breiden.
Groen Links heeft als enige in de raad deze duidelijke en gemotiveerde motie niet ondertekend.

Doordat vanaf 1 april elke zondag de winkels open zijn, zullen bewoners, bezoekers van de buitenwijken, mantelzorgers en bezoekers van verpleeg- en/of verzorgingshuizen door de nieuwe regeling op extra kosten worden gejaagd.
Wij willen niet dat deze bezoekers de dupe zullen worden van een maatregel die zeer zeker door het CDA Maastricht niet is en wordt omarmd.
Wij als CDA zijn daar nog altijd om onze moverende redenen op tegen en willen de ruimere zondagsopenstelling niet.
Helaas de meerderheid in de gemeenteraad van Maastricht heeft anders beslist.

Op dit moment kunnen bewoners van onze stad in de B-zone een bezoekerspas aanvragen.
Deze pas kost geld en heeft een tegoed van 25 uur per kwartaal en het CDA Maastricht wil deze verhogen naar 50 uur per kwartaal.
Daarnaast willen wij dat de uren die overblijven naar een volgende maand kunnen overgaan.

Wethouder Nuss gaf aan om even te wachten totdat er door de bevolking gepiept zou worden en invoeringscijfers etc. bekend waren.
Dit is duidelijk een vertragingstactiek wat de 11 partijen in de raad niet op prijs stellen en zij willen dan ook niet wachten op de volgende cm. vergadering van Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit.
Immers de zondagsopenstelling gaat in op 1 april en dus ook de negatieve gevolgen voor onze inwoners/bezoekers die gebruik maken van deze bezoekersparkeerregeling.

Daarnaast heeft het CDA wederom aandacht gevraagd voor de ongelijkheid van de parkeersituatie van Centre Ceramique.
In de vorige coalitieperiode waar wij als CDA nog aan de bestuurstafel zaten, hebben wij herhaaldelijk geprobeerd om wethouder Hazeu van de gedachten te laten veranderen.
Wellicht kunnen wij de huidige wethouder Nuss wel overtuigen van de ongelijkheid in een woongebied, die dit gebied volgens het CDA wel degelijk is.

Met vriendelijke groet,

Raadslid Peter Geelen namens het CDA Maastricht

Klik hier voor de bijbehorende motie

Leave a comment