Skip links

Geen helpende hand college voor voortzetting schoolzwemmen

IMG_0644Op art. 39-vragen van CDA Maastricht over de voortzetting van het schoolzwemmen voor basisschoolkinderen, heeft het college van burgemeester en wethouders negatief gereageerd. De Christendemocraten hadden aan het college van Maastricht een helpende hand gevraagd, door een overbruggingssubsidie te verstrekken aan elke basisschool waar het percentage kinderen dat zonder zwemdiploma de school verlaat op maximaal 50% ligt.

In deze tijd van crisis, waarin het gemeentebestuur meer oog lijkt te hebben voor miljoenen kostende prestigeprojecten dan voor de burgers van Maastricht, worden nu ook de basisschoolkinderen in de steek gelaten. Zonder navraag, zonder overleg en zonder oog voor de nieuwe met succes beproefde bewegingsonderwijsmethode, wijst dit college alles van de hand

Het CDA Maastricht reageerde in een eerder stadium al op berichtgeving hierover in Dagblad de Limburger. De partij liet toen al bij monde van burger-niet-raadslid Mat Brüll in een reactie aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht weten “het van groot belang te vinden dat kinderen zich veilig kunnen bewegen in en bij open wateren in de natuur en ook zwembaden.” Zie betreffende artikel. 

De fractie van het CDA maakt zich er al jaren sterk voor om de Maastrichtse basisschoolkinderen aan het schoolzwemmen te houden. Om ook het schoolzwemmen voor komend schooljaar zeker kunnen stellen, hadden de Christendemocraten gevraagd voor een helpende hand van wethouder Van Grootheest (sport). In de stad waar het meest duurzaamste zwembad van Nederland binnenkort geopend wordt en veel natuurlijk water aanwezig is, en omdat de rivier waar onze stad naar vernoemd is midden door de stad stroomt, staat hier de veiligheid van onze kinderen centraal. Een zwemdiploma halen is net als leren fietsen.

Een aantal mensen, onder wie burger-niet-raadslid Mat Brüll van het CDA Maastricht, zijn al maanden naar geld aan het zoeken om de voortzetting van het schoolzwemmen veilig te stellen. Om tijd te winnen in de zoekactie naar sponsoren, was de éénmalige helpende hand van de Maastrichtse bestuurder hard nodig. Brüll: “Het kan toch niet zo zijn dat er straks nog maar weinig kinderen kunnen gaan zwemmen in het nieuwe Geusseltbad omdat ze geen zwemdiploma hebben?” 

Wethouder Van Grootheest hield echter principieel vast aan zijn standpunt dat deze verantwoordelijkheid bij de school en de ouders ligt en niet bij de gemeente. De wethouder had geen oor voor de aangedragen argumenten. Die verantwoording waar de wethouder over spreekt is namelijk deels opgepakt. Er wordt dan ook hard gewerkt aan oplossingen. Zo is er met succes een nieuwe methode bewegingsonderwijs in het water ontwikkeld en worden kosten deels opgevangen door de scholen, met een bijdrage van de ouders. Ondanks deze inspanningen is er meer geld nodig.

Als niet tijdig het benodigde bedrag wordt opgehaald, valt het doek voor het schoolzwemmen. Vooral in de aandachtswijken komt dit volgens de partij hard aan. Het CDA doet een laatste oproep aan het college van burgemeester en wethouders om de kinderen van Maastricht de kans te geven om hun standpunt terug te draaien. Als het aan het CDA Maastricht ligt, mogen alle kinderen schoolzwemmen, zeker als het op €3000 aankomt.

Leave a comment