Skip links

Wie zal het worden?

vivianne_heijnenVan de benoeming van de nieuwe burgemeester tot de nieuwe regels in de zorg; van het groenonderhoud tot de trammelant rondom de tram naar Hasselt; er gebeurt een heleboel in de Maastrichtse politiek!
De fractie van het CDA Maastricht vindt het belangrijk om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen. Daarom zullen wij vanaf deze plek elke maand een co- lumn voor u gaan schrijven.

Als fractievoorzitter zal ik vandaag de aftrap doen, daarna zullen onze raadsleden en twee burgerleden om de beurt iets schrijven over onderwerpen die zij namens u in de gemeenteraad behandelen.

De komende maanden staan voor een belangrijk deel in het teken van de benoeming van de nieuwe burgemeester. De gemeenteraad heeft een commissie samengesteld die de be- noemingsprocedure gaat begeleiden. Deze vertrouwenscom- missie, waarvan ik voorzitter ben, bestaat uit zes fractievoor- zitters. Regelmatig krijg ik de vraag hoe de procedure nu gaat verlopen. Een groot deel vindt plaats achter gesloten deuren, maar ik kan de procedure natuurlijk wel toelichten:

unnamedDe periode waarin burgemeesterskandidaten zich konden melden bij de gouverneur, is inmiddels afgerond. Eerst zal de gouverneur de brieven van de kandidaten lezen en gesprek- ken aangaan met degenen die zich hebben gemeld.

Daarna heeft de vertrouwenscommissie een gesprek met de gouverneur, waarbij alle kandidaten worden besproken. Ver- volgens zal de commissie gesprekken hebben met degenen die zij selecteren. Uiteindelijk brengt de vertrouwenscommis- sie een advies uit aan de gemeenteraad.

Over dit advies wordt vervolgens in de Raad gestemd. Als er een meerderheid is, hebben we ‘witte rook’ en zal de burge- meester worden benoemd.

Het wordt dus een spannende periode voor de stad en de raad, wij hopen dat we rond juni de nieuwe burgemeester aan de stad mogen presenteren.Tot die tijd blijft het nog even gissen, maar u kunt erop rekenen dat wij er alles aan zullen doen om een top-kan- didaat voor de stad te vinden, Maastricht verdient immers alleen het allerbeste!

Leave a comment