Skip links

Vragen over kraakpanden in Maastricht

Raadslid Mat Brüll wil namens CDA Maastricht meer helderheid krijgen iz de kraakpanden in Maastricht en vroeg het college om opheldering. Via de media en buurtbewoners vernemen wij telkens nieuwe berichten over diverse kraakpanden in Maastricht. Met als meest recente hoogtepunt de vechtpartij tussen twee krakersgroepen aan de Pastoor Jacobsweg. Het kraken vormt in onze ogen echt een probleem in Maastricht. De positie van het CDA Maastricht is in dezen helder: Wij zijn tegen het kraken en voor een actieve aanpak om krakers te ontmoedigen.

Mat heeft daarom de volgende vragen gesteld aan het college:

 • Welke leegstaande panden worden op dit moment in Maastricht gekraakt?
  • Welke zijn eigendom van de Gemeente en welke in particulier bezit?
 • Welke acties lopen er per aangegeven kraakpand? Graag de stand van zaken per pand.
 • In hoeveel gevallen is er aangifte gedaan?
 • Handhaaft het college het kraakverbod bij eigen panden onverkort?
 • Welke termijn/procedure hanteert de gemeente voor het afsluiten van de nutsvoorzieningen bij gesloten gemeentelijk (sloop) vastgoed?
  • En zijn de nutsvoorzieningen bij de huidige gekraakte panden afgesloten?
 • Hoeveel potentiële kraakpanden heeft Maastricht en hoe zorgt de gemeente Maastricht er, samen met pandeigenaren, voor dat deze niet onrechtmatig toegeëigend worden door derden?
 • Is dit beleid ter voorkoming tot er panden gekraakt worden effectief? En hoe kan het beleid worden aangescherpt?

Leave a comment