Skip links

Verklaring fractievoorzitters gemeenteraad Maastricht inzake eindexamen debacle VMBO-Maastricht

De fractievoorzitters van de politieke partijen van de gemeenteraad Maastricht hebben geschrokken kennisgenomen van het bericht dat 354 leerlingen van het VMBO-Maastricht geen eindexamendiploma zullen krijgen omdat er op de scholen grote fouten zijn gemaakt in de registratie van onderdelen van de examens. De fractievoorzitters willen hierover hun grote ongenoegen uiten. De leerlingen worden hierdoor zwaar gedupeerd, ouders en docenten zijn zwaar teleurgesteld. En deze gang van zaken is schadelijk voor het aanzien van het voortgezet onderwijs in Maastricht. Het verantwoordelijke schoolbestuur (LVO) kampte al eerder met problemen in de formulering van een toekomstbestendige visie op het onderwijs in Maastricht, nu lijkt ook de reguliere organisatie van het eindexamen niet naar behoren te worden uitgevoerd.

De fractievoorzitters realiseren zich dat de lokale politiek geen directe invloed heeft op de gang van zaken in het voortgezet onderwijs. Ze vragen de wethouder van Onderwijs van de Gemeente Maastricht, Bert Jongen, om contact op te nemen met het verantwoordelijke LVO-bestuur en de grote zorgen over te brengen. We vragen om toelichting naar de oorzaken van dit debacle en om de raad op korte termijn te informeren over de maatregelen die genomen worden, zowel richting leerlingen en hun ouders als intern.

Het is onaanvaardbaar dat juist de leerlingen de dupe worden van deze problemen vanuit de schooldirectie. Hierin vragen we de wethouder actief contact te houden met de Minister van Onderwijs en de Inspectie om gezamenlijk met de verantwoordelijke partijen te zoeken naar gepaste oplossingen voor de leerlingen. Ook vragen we de wethouder om zich op de hoogte te stellen van het oordeel dat de Onderwijsinspectie over de gang van zaken heeft geveld en de Raad hierover te informeren.

Namens de fractievoorzitters in de gemeenteraad Maastricht,

o CDA, de heer Peeters

o Seniorenpartij Maastricht, de heer Steijns

o GroenLinks, mevrouw Korsten

o D66, mevrouw Eurlings

o PvdA, mevrouw Fokke

o VVD, de heer Severijns

o SP, de heer Gerats

o Partij Veilig Maastricht, mevrouw Meese

o M:OED, de heer Lurvink

o PVV, de heer Betsch

o Sociaal Actieve Burgerpartij, de heer Gorren

o 50PLUS,

o Liberale Partij Maastricht, mevrouw Nuyts

Leave a comment