Skip links

Tweede kamerlid van het jaar bezoekt Maastricht

Maandag heeft ’tweede kamerlid van het jaar’ Pieter Omtzigt een werkbezoek aan Zuid-Limburg gebracht. Eerst werd een bezoek gebracht aan Trevianum Scholengroep in Sittard, georganiseerd door het CDA Sittard-Geleen. Daar werd eerst gesproken met een afvaardiging van de directie en docenten. Daarna konden leerlingen van 4 HAVO en VWO vragen stellen aan het tweede kamerlid. Vervolgens werd een bezoek gebracht aan de afdeling CDA Simpelveld-Bocholtz, waar Mariska Werry-Wetzels een discussie leidde over o.a. het belasting- en pensioenstelsel en grensoverschrijdend werken. Ter afsluiting sprak Pieter Omtzigt op een drukbezochte bijeenkomst van het CDA Maastricht, waar na afloop nog een nieuwjaarsbijeenkomst was georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst ging Omtzigt in op onder andere het pensioen en buitenlandse zaken.

Volgens hem is het pensioen bij het CDA in goede handen omdat het CDA zich al jaren verzet tegen een opgaan van het zeer solide Nederlandse pensioenstelsel in een Europees stelsel. Het CDA is ook tegen het lage rentebeleid van de Europese Bank waardoor de pensioenfondsen uitgehold worden. Als enige partij voor alle generaties wordt naar de belangen van alle leeftijdsgroepen gekeken.

De politieke uitdagingen voor de komende tijd zijn: aandacht krijgen voor de regio’s en belangen buiten de Randstad; het stimuleren van bilaterale samenwerking in en bilaterale stelsels (bijv. fiscale) voor grensregio’s; het beheersbaar maken van de vluchtelingstroom door te concentreren op echte vluchtelingen, coherent Nederlands en Europees beleid te voeren, draagvlak voor (kleinere) AZCs te verbeteren, de waarden en normen van Nederland op te leggen, toelatingsprocedures sneller en effectiever maken, opvang in de regio van herkomst ; de EU moet zich concentreren op hoofdlijnen conform het subsidiariteitsprincipe; de attitude van de overheid naar de burger verbeteren, o.a. door betere wetten te maken en op meer werkbezoek te gaan; mensen het overheidsbeleid van lokaal tot en met Europees goed uitleggen zodat extreme opvattingen minder kans krijgen; ideeën voor veranderingen hebben en durven uit te leggen; een visie op de samenleving ontwikkelen die uitgaat van hoe wij mensen onszelf organiseren, in gezinnen, verenigingen enz.

De onderhandelingen tussen de VS en Europa over vrijhandel, de zgn. TTIP, kwamen ook aan de orde. Het CDA is voor vrijhandel maar rechtspreken in geschillen moet een taak van de betreffende overheden blijven. Belastingparadijzen moeten voorkomen worden door een gemeenschappelijke belastinggrondslag in Europa te hebben. Het CDA is tegen het heffen van Europese belastingen.

Al met al een zéér geslaagde middag en avond. Veel dank aan Pieter Omtzigt voor zijn komst, aan de mede-organisatoren en de vele aanwezigen bij de bijeenkomsten!

Leave a comment