Skip links

Raadsmotie ingediend voor Noodfonds Verenigingen

De snel stijgende prijzen zijn een forse bedreiging voor het voortbestaan van verenigingen in de stad. Reden voor CDA raadslid Mat Brüll om brede steun in de raad te verwerven voor een noodfonds om verenigingen en maatschappelijke organisaties te kunnen ondersteunen. “Verenigingen zijn onmisbaar voor onze stad. Als mensen niet meer samen kunnen komen, om te musiceren, toneelspelen of te sporten, dan tasten we het unieke karakter van onze Maastrichtse samenleving aan. Dit laten we niet gebeuren!” aldus Mat Brüll. In de raadsvergadering van 18 oktober 2022 is de hard bevochten motie aangenomen. Het college gaat nu inventariseren waar de nood het hoogst is en welke middelen landelijk en in de stad beschikbaar kunnen komen.

Leave a comment