Skip links

Problemen omgeving ‘Fusieschool Talententuin’ – CDA Maastricht zoekt naar oplossingen

Afgelopen dinsdag 6 februari, zijn wij met een aantal fractieleden op bezoek geweest bij speciaal basisonderwijs De Sprong en De Opstap en het JRK IvOO SO (nu bekend onder de naam Talententuin Maastricht). Zoals u weet is dit speciaal (basis) onderwijs sinds vorige zomer gevestigd aan de Marienwaard 57 te Maastricht.

Het gebouw waarin het speciaal (basis) onderwijs gehuisvest is en de speelplaats aan de achterzijde zien er goed uit. Het gebouw zelf is prima geoutilleerd. Dit in grote tegenstelling tot de nabije omgeving aan de voorzijde van de school.

Wij zijn diep geschokt voor wat betreft de onveiligheid van deze omgeving voor deze groep toch al kwetsbare, speciale en jonge kinderen. De enorm aantallen aangrenzende gebouwen van Xonar zijn troosteloos om te zien, maar veel erger: het is gevaarlijk. Weliswaar is het terrein rondom deze gebouwen afgezet met hekken, maar deze houden ongenode gasten zeker niet tegen. Meerdere malen zijn en worden de gebouwen gekraakt. Tot nog toe heeft de politie telkens adequaat opgetreden. Maar voor hoelang, vraagt men zich af. Het is echter een terugkerend probleem en ouders spreken de directie meermaals aan over de ontstane situatie. Daarnaast is het ook zo, dat kinderen zich makkelijk toegang kunnen verschaffen tot dit onveilige terrein met alle mogelijke gevaren als losliggende kabels, gaten in de grond (!), de viezigheid en onveiligheid in de gebouwen zelf. Alles waar geld aan kon worden verdiend is gesloopt, gebruikt of verkocht en dat is te zien.

 

Daarnaast is er een tekort aan parkeerplekken op eigen terrein en moet men ook uitwijken naar de drukke Meerssenerweg. Wij troffen een gemotiveerde directie en leerkrachten aan, die al 1,5 jaar worstelen met dit probleem. Het team gebruikt op jaarbasis enorm veel uren om als verkeerregelaars op te treden om de veiligheid van de kinderen te garanderen.

Wij hebben begrepen, dat meerdere ambtenaren (verkeer/veiligheid/onderwijs/ leerlingenvervoer) inmiddels op de hoogte zijn van de multiproblematiek ten aanzien van het gehele terrein. Wat we niet weten is of en welke acties ondernomen worden en hoe Xonar denkt om te gaan met deze omgeving.

 

Bent u als gemeente Maastricht nog met plannen bezig om dit gebied toe te voegen aan het Buitengebied Geul en Maas?

Gelet op het bovenstaande roepen wij u vriendelijk doch dringend op om u en ons op korte termijn te (laten) informeren, prioriteit toe te kennen aan de veiligheid voor deze groep kwetsbare jonge kinderen en zo snel mogelijk de onveilige fysieke situatie te (doen) beëindigen.

 

Met vriendelijke groeten, namens de fractie van het CDA-Maastricht.

 

Vivianne Heijnen

Fractievoorzitter CDA Maastricht

Leave a comment