Skip links

Politiek café over duurzaamheid groot succes

Woont, leeft en werkt u al (volledig) duurzaam? De gemeente Maastricht wil in 2030 volledig klimaat neutraal opereren. Maar gaat dat ook lukken? En hoe is de beschikbaarheid van groene stroom elders in de wereld geregeld? Vragen die een duidelijk antwoord verdienen.

Die vragen bleven dan ook niet uit tijdens het politieke café over duurzaamheid in de Groote Sociëteit. Deze bijeenkomst vond plaats op 9 maart en was een initiatief van het CDA Maastricht. Naast Maria van der Hoeven (Executive Director van het International Energy Agency in Parijs), waren ook de gemeente Maastricht en de provincie Limburg aan het woord. Zij gaven onder meer antwoord op vragen over lopende duurzaamheidsprojecten en over plannen richting de toekomst.

Internationaal, regionaal of lokaal. Op alle denkbare niveaus liggen er nog talloze onbenutte kansen en hindernissen richting een groene toekomst. Zo is het nog maar de vraag of Maastricht haar doelstellingen om klimaat neutraal te opereren wel haalt. Plannen voor een windmolenpark, een waterkrachtcentrale en een biomassacentrale sneuvelden één voor één. Ook het initiatief van het CDA Maastricht voor de invoering van de Zonatlas haalde het niet. Met de Zonatlas is in één oogopslag duidelijk of een woning gunstig ligt voor de plaatsing van zonnepanelen.

Maar er dienen zich ook nieuwe kansen voor. Zo plaatst u zonnepanelen tegenwoordig vrijwel zonder ambtelijke hindernissen. Zonne-energie leidt vaak al binnen enkele jaren tot een blijvende besparing op uw energierekening. Aangezien energie alsmaar duurder wordt, stijgt uw besparing dus ook.

“Een hartelijke sfeer, uitermate geschikt om te netwerken en een prima gelegenheid om met andere visies op het thema duurzaamheid kennis te maken. Ik ben een volgende keer graag weer van de partij”, zo omschrijft Ger Coolen zijn bezoek aan het politieke café. Zijn enthousiasme is tekenend voor de sfeer tijdens deze bijeenkomst. Een reden te meer om er de volgende keer (weer) bij te zijn.

Het CDA Maastricht maakt het volgende politieke café binnenkort bekend. Actuele informatie over deze bijeenkomsten vindt u op www.cdamaastricht.nl/politiekcafe.

U kunt hier de foto’s bekijken!

Leave a comment