Skip links

Persverklaring CDA Maastricht:

Bestuur en fractie van het CDA Maastricht hebben verheugd en met instemming kennisgenomen van de eervolle benoeming van Vivianne Heijnen tot Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Deze benoeming is niet alleen een erkenning van de persoonlijke kwaliteiten van Vivianne Heijnen, maar ook van hetgeen ze in de achterliggende jaren als CDA-wethouder en locoburgemeester voor de stad Maastricht heeft gedaan in de portefeuilles die haar waren toebedeeld. Dat gold met name voor de portefeuilles wonen, economie en burgerparticipatie.

Interim-voorzitter CDA Maastricht Léon Kerckhoffs: “Na twaalf jaar de stad Maastricht te hebben gediend als raadslid, locoburgemeester en wethouder, gunnen wij Vivianne van harte deze nieuwe stap in haar carrière. We nemen met enige pijn in het hart afscheid van deze bevlogen bestuurder. Het is ook een compliment waard richting de hele CDA fractie en de vele vrijwilligers, waarmee ze de afgelopen jaren samen heeft gebouwd aan een stevig en stabiel CDA Maastricht. We zijn er trots op dat ook die inspanningen via haar benoeming door Wopke Hoekstra zijn onderkend”.

Fractievoorzitter CDA Maastricht Niels Peeters: ‘De afgelopen jaren hebben wij goed samengewerkt. Samen hebben wij veel voor de stad kunnen betekenen. Vivianne is een benaderbaar en kundig bestuurder. Nederland krijgt met haar een goede Staatssecretaris die oog heeft voor hetgeen wat speelt in Maastricht en Limburg. De samenwerking met Maastricht en de regio blijft en zal meerwaarde hebben, daar heb ik alle vertrouwen in.’

Haar voordracht brengt mee dat het CDA Maastricht na lange tijd weer een bewindspersoon mag leveren. Dat is zowel goed voor onze stad als voor onze regio. Vivianne zal namelijk altijd extra aandacht en belangstelling hebben voor haar Maastricht en haar Limburg, ook omdat zij ons heeft laten weten Maastricht als thuisbasis te blijven behouden.

We wensen Vivianne heel veel succes en draagvlak bij alle beleid dat ze zal gaan voorstellen en bij de maatregelen die ze in haar nieuwe functie zal nemen.

Namens bestuur en fractie CDA Maastricht,

Léon Kerckhoffs, interim-voorzitter bestuur
Niels Peeters, fractievoorzitter

Leave a comment