Skip links

Gevaarlijke oversteekplaats Hazendanslaan

Ons raadslid Mat Brüll is al meerdere malen benaderd door bezorgde ouders over een „gevaarlijke” oversteekplaats op de Hazendanslaan, bij het kindcentrum Dynamiek/ parkeerplaats en milieuperron.

Op deze voorrangsweg wordt hard gereden en de ligging van de oversteekplaats is in een lange bocht. De overzichtelijkheid en zichtbaarheid voor zowel bestuurder van de auto als de mensen die aldaar willen oversteken is alles behalve ideaal. Dit wordt mede versterkt door de vele bomen die langs deze weg staan.

Nu zijn er al signaleringen op de weg gemaakt om mensen erop te attenderen dat er een oversteekplaats is, maar deze plek wordt nog steeds als gevaarlijk ervaren en de ouders die dagelijks naar de basisschool of milieuperron moeten maken zich ook grote zorgen over deze oversteekplaats. In onze ogen zou een wegversmalling, flitslicht, drempels, zebrapad of zelfs een stoplicht mogelijkheden zijn om deze oversteekplaats veiliger te maken.

 

Omdat veiligheid nooit een issue mag zijn wil CDA Maastricht de volgende vragen voorleggen aan het college om te kijken of deze oversteekplaats verbetert en veiliger gemaakt kan worden.

 

  1. Bent u met het CDA eens dat genoemde oversteekplaats niet de meest veilige ligging heeft?
  2. Bent u met het CDA eens dat ondanks dat aan de wettelijke verkeerseisen wordt voldaan verbeteringen nodig zijn?
    1. Zo niet, waarom niet?
  3. Bent u voornemens om deze onveilige en onoverzichtelijke oversteekplaats te verbeteren met bv. de voorbeelden zoals benoemd in de inleiding ?
    1. Zo ja, in welke tijdbestek zal dit gaan gebeuren?
    2. Zo niet, waarom niet?

 

 

 

In afwachting van uw antwoord,

 

 

 

Mat Brüll, raadslid

Namens de gemeenteraadsfractie van CDA Maastricht

Leave a comment