Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Geef ook input voor de profielschets van de nieuwe burgemeester

Zoals u heeft kunnen vernemen, heeft Onno Hoes zijn ontslag aangekondigd
als burgemeester van Maastricht. Dit betekent dat de stad op zoek moet naar
een nieuwe burgemeester. Wij willen graag van de stad horen: waar moet de
nieuwe burgemeester van Maastricht volgens u aan voldoen? De inbreng die we
van u krijgen zullen we gebruiken bij het vaststellen van de
“profielschets” voor de nieuwe burgemeester.

Wat gaat er nu gebeuren?
In de eerste week van januari komen de fractievoorzitters weer bij elkaar
om knopen door te hakken over hoe we op zoek zullen gaan naar een nieuwe
burgemeester. Daar hoort ook een zogenaamde “profielschets” bij, de
opsomming van punten en eigenschappen waar de volgende burgemeester van
Maastricht aan moet voldoen. Daarna wordt er een “vertrouwenscommissie”
samengesteld, bestaand uit een vertegenwoordiging van gemeenteraadsleden.
Die gaat gesprekken voeren met de kandidaten die hebben gesolliciteerd en
zorgt er uiteindelijk voor dat de gemeenteraad daaruit de beste kandidaat
kan kiezen. Die wordt daarna door de Koning benoemd. Naar verwachting gaat
die procedure een half jaar duren.

Wat willen we van u horen?
Om een idee te krijgen hoe zo’n profielschets eruit ziet, kunt u hier lezen wat er in de profielschets
stond die bij de benoeming van burgemeester Hoes is gebruikt. Vindt u de
oude profielschets goed genoeg? Prima, laat het ons weten! En als u vindt
dat er iets ontbreekt, horen we dat vanzelfsprekend ook graag.

Tot wanneer kunt u reageren?
We willen op een goede manier de stad bij de benoeming van de nieuwe
burgemeester betrekken, maar tegelijkertijd ook de vaart erin houden. Als
we voor de zomervakantie een nieuwe burgemeester willen kunnen benoemen,
moet er in januari al een profielschets worden vastgesteld. Daarom vragen
we u *uiterlijk op 5 januari 2015* aan ons uw reactie toe te zenden. Dat
kan door uw reactie toe te sturen aan Vivianne.heijnen@gemeenteraadmaastricht.nl.
Na 5 januari 2015 reageren mag altijd, maar we kunnen u dan niet garanderen
dat we uw inbreng nog kunnen meenemen voor de nieuwe profielschets.

Bij wie kunt u reageren?
Niet alleen CDA Maastricht wil graag van u horen waaraan volgens u de
nieuwe burgemeester van Maastricht moet voldoen. Ook Seniorenpartij
Maastricht, D66, SP, PvdA, GroenLinks, VVD, PVM, SBM, MV en LPM
kunt u laten weten wat u vindt. Wij roepen u op dat ook te doen. Als zo
veel mogelijk partijen in de gemeenteraad uw inbreng ontvangen, kunnen we
samen zorgen voor een profielschets voor een burgemeester die zo goed
mogelijk past bij onze stad Maastricht!

Close