Skip links

Even voorstellen… Ger Stallenberg

Beste mensen,

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 14 april 2021 ben ik gekozen tot bestuursvoorzitter van CDA afdeling Maastricht. Omdat niet iedereen deze vergadering heeft bijgewoond of kon bijwonen is het goed dat ik mij even aan jullie allen voorstel.

Persoonlijk:

Mijn naam is Ger Stallenberg,  60 jaar (Heer, 10-09-1960).

Sinds 1983 getrouwd met Lise Erckens en samen hebben wij 3 kinderen (2 jongens en 1 dochter) die weer gezorgd hebben voor 6 kleinkinderen.

Wij zijn woonachtig in Heer-Maastricht

Professionele carrière:

  • 1978 tot 1987 Belastingdienst Maastricht
  • 1987-1997 R&M, Research en Marketing, marktonderzoekbureau
  • 1997-2020 Ranpak Heerlen, dochter onderneming van een Amerikaanse moedermaatschappij.

Een bedrijf dat milieuvriendelijke verpakkings oplossingen aanbiedt in de “in-the-box” packaging industrie. Vanaf 2003-2020 in de functie van Director of Finance en als zodanig vanuit het MT verantwoordelijk voor Finance-HR en IT voor Europa en Azië.

Per 1-1—2021 met vervroegd pensioen.

Maatschappelijk/sociaal:

  • Secretaris jeugdvereniging AKO Heer (1975-1995)
  • Begin jaren ’80 bestuurslid en penningmeester RKSV Heer
  • Sinds 1979 lid van Jokers VC Heer en ook hier een aantal jaren penningmeester geweest en organisator van buitentoernooi sinds 1985, momenteel passief lid.
  • 1986-1996: Lid Kerkbestuur Parochie St. Petrus Banden Heer
  • Sinds 1992 (heroprichting) lid van CV de Sjraveleirs Hier, eind jaren 90/begin 2000 penningmeester en sinds 2019 voorzitter
  • Van 2004-2014 Voorzitter RKSV Heer en sinds 2014 Penningmeester
  • Sinds 2017 lid CDA en sedert maart 2020 actiever betrokken bij fractie en bestuursvergaderingen en op 11 november 2020 gekozen tot bestuurslid.

Waarom CDA en waarom beschikbaar gesteld voor het voorzitterschap: 

Met name de standpunten ten aanzien van Gezin-Buurten en Verenigingen, maar zeker ook de eerlijke economie spraken en spreken mij het meeste aan.

Daarnaast denk ik dat het CDA, als middenpartij, een solide basis kan en moet geven aan de politiek in Maastricht en hier wil ik mijn steentje aan bijdragen.

Ik wil niet meer aan de zijlijn staan, maar daadwerkelijk op bestuursniveau meespelen en trachten (nog) meer verbinding te krijgen binnen alle geledingen van het CDA zelf, maar zeker ook werken aan een verbreding, in de meest uitgebreide zin van het woord, van onze partij.

Zelf zie ik een partij in de politieke arena als een speler in de eredivisie en het voorzitterschap van een dergelijke partij is zonder meer een uitdaging die ik graag aan wil gaan. Ik heb daar nu de tijd voor en wil mijn beste krachten geven aan partij en stadsbelang. Daarbij denk ik dat ik een goede bijdrage kan leveren aan de verdere verbinding binnen de partij

Op weg naar de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022 (GR’22):

Komend jaar staat natuurlijk voornamelijk in het teken van de GR’22. Met de landelijke en provinciale ontwikkelingen in het achterhoofd zal dit een hele klus worden. Toch ben ik hier positief over. Hetgeen provinciaal en landelijk speelt herken ik niet in onze organisatie. Wij hebben in Maastricht een positief en enthousiast team, dat zeker aanvulling nodig heeft, maar er ligt een goede basis, waarbij de inbreng van jongeren niet vergeten is.

Het CDA is een partij die zich in de gemeenschap moet laten zien en haar betrokkenheid toont en moet tonen bij het wel en wee van de inwoners van de stad.

Met name onze wethouder is duidelijk zichtbaar in de gemeenschap, terwijl ook de fractieleden hier hun steentje aan bijdragen. Echter, voor de GR’22 zullen we dit moeten intensiveren.

Wat ook belangrijk is, en ik heb de fractieleden gevraagd hiernaar te kijken, is om aan de Maastrichtse bevolking te tonen wat we de laatste 4 jaren als CDA hebben bewerkstelligd. Niet alleen te reflecteren op wat we hebben binnengehaald, maar ook te kijken waar we onze wensen niet hebben kunnen vervullen en wat waren de redenen daarvan. Vier de successen, maar wees ook niet bang om teleurstellingen bespreekbaar te maken en wellicht hiervan te leren

We moeten samen werken aan een goede kieslijst, maar zeker ook meer mensen betrekken bij het CDA.

Zoals ik tijdens de ALV al aangaf ben ik maar een radertje in het grote geheel. Samen moeten we het CDA uitdragen en zorgen voor betrokkenheid en uitbreiding van onze partij. Indien ieder lid al eens kon zorgen voor 1 of 2 nieuwe leden (liefst meer uiteraard) dan zou dit onze lokale afdeling een geweldige boost geven.

De gemiddelde leeftijd van onze partij is vrij hoog en het enthousiasmeren en aantrekken van jongeren zal dan ook prominent aanwezig zijn in onze werkzaamheden om de partij verder te verbreden.

Hierbij zie ik een belangrijke taak weggelegd voor onze Senioren die, met al hun ervaring, kennis, betrokkenheid en enthousiasme,  zouden kunnen fungeren als een soort mentor voor de nieuw te werven leden.

Het landelijke verkiezingsprogramma zal als leidraad gelden, maar we gaan er voor zorgen dat we hier een duidelijke lokale invulling aan gaan geven.

De verkiezingen GR’22 beginnen nu!

Tot slot rest mij nog een woord van dank aan Maurice van der Loo die in de afgelopen 4 jaar er samen met het bestuur en de fractie voor heeft gezorgd dat het CDA weer duidelijk op de kaart staat in Maastricht. Het is heel prettig om met een dergelijke basis het stokje over te nemen.

Tevens is een woord van dank zeer zeker op zijn plaats aan Léon Kerckhoffs die met heel veel enthousiasme en inhoud een aantal maanden het interim voorzitterschap op zich heeft genomen.

Ik ben blij dat Léon samen met Enno Soeren en Willem Wolters deel blijven uitmaken van het afdelingsbestuur, dat ongetwijfeld uitbreiding nodig heeft, om mij zodoende te ondersteunen in mijn voorzitterschap.

Ik ga proberen om mij voor méér dan 100% in te zetten voor het CDA om zodoende onze doelstellingen te bereiken. Mag ik op jullie steun rekenen?

SAMEN STERK!

Ik hoop velen van u op niet al te lange termijn fysiek te mogen ontmoeten om nader kennis te maken.

Groet,

Ger Stallenberg (06-5201 4719)

Voorzitter CDA Maastricht

ger.stallenberg@cdamaastricht.nl

Leave a comment