Skip links

Druk bezochte ALV met Henri Bontenbal

De leden van CDA Maastricht besloten het politieke jaar op 19 december 2022 met een veelbesproken thema: de energiecrisis. Speciaal uit Den Haag lichtte Tweede Kamerlid Henri Bontenbal de ontwikkelingen op de energiemarkten toe. Nederland is nog een lange tijd afhankelijk van fossiele brandstoffen. Gewoonweg omdat er nog niet genoeg hernieuwbare energie is en we voor de opslag van energie nog onvoldoende oplossingen hebben. Daarnaast merken we nu dat energie ook een politiek wapen is, getuige de huidige hoge prijzen. Iets meer autonomie in energie is inmiddels belangrijk geworden. Het prijsplafond tenslotte is wellicht niet perfect, maar wel grotendeels effectief en snel tot stand gebracht.

Vooruitblikkend staan ook belangrijke verkiezingen voor de deur. Zowel de Waterschappen als Provinciale Staten kiezen op 15 maart 2023 nieuwe leden. Maastrichtse kandidaten, met ook Theo Bovens als lijsttrekker voor de senaat, lichtten deze verkiezingen ter vergadering toe en gingen na afloop in de zeer gezellige kerstborrel met de leden in gesprek.

Leave a comment