Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Drie leden van het CDA Maastricht ontvangen landelijke onderscheiding

Op een druk bezochte Algemene Ledenvergadering van het CDA Maastricht, zijn afgelopen woensdag drie prominente CDA’ers onderscheiden met de ‘zilveren speld’ van het landelijke CDA. Een onderscheiding die landelijk wordt uitgereikt aan leden, die meer dan 15 jaar buitengewoon actief zijn geweest voor de partij.

Rasondernemer Nol Beckers vervulde jarenlang verschillende rollen : burgerraadslid, voorzitter permanente campagneteams, fractiesecretaris, woordvoerder algemene zaken en middelen, economie en stadsontwikkeling en vele anderen. Hij stond aan de wieg van de professionaliseringsslag die de Maastrichtse afdeling van het CDA de afgelopen 10 jaar heeft gemaakt.

Peter Geelen‘s brede interesse in mensen en politiek blijkt uit de vele activiteiten en resultaten in de gemeenteraad in de afgelopen 12 jaar. Naast focus op armoedebeleid, sociale zekerheid, verkeer en mobiliteit, beheer openbare ruimte, natuur, milieu, water en afval, economie en sociale zaken, was hij voorzitter van de A2-werkgroep en tientallen jaren actief in talloze onderwijs-, sport- en cultuurverenigingen.

Ook Genoveef Poelmans-Leers is op verschillende manieren jarenlang actief geweest voor het CDA. Eerst als Statenlid en later als Gemeenteraadslid, waar zij bekend werd met haar motto ‘doe de dingen nou gewoon eens’. Haar nimmer aflatende focus op zorgen om een ander, rechtvaardigheid en rentmeesterschap, waren voor velen een grote bron qua inspiratie.

Het bestuur van het CDA Maastricht is ontzettend trots dat zij maar liefst drie leden mocht onderscheiden, aldus bestuursvoorzitter Maurice van der Loo: “wij hebben diep respect voor het feit dat deze leden zich jarenlang zo hard hebben ingezet voor de stad Maastricht en haar inwoners. Een ieder heeft op zijn of haar eigen manier een positieve stempel op onze stad gedrukt, die prachtig in lijn liggen met de principes die het CDA vertegenwoordigt“. Volledig afscheid nemen doen de drie niet; zij blijven de partij met veel plezier informeren en adviseren, gevraagd of ongevraagd.

Close