Skip links

Cultuur: van Hosanna naar Amen Uit

jan_janssen_maastricht

Maandagavond 30 juni zat de publieke tribune in de raadszaal overvol met cultuurliefhebbers en cultuurbeoefenaars. Reden was de serie bezuinigingen die het College bij monde van wethouder Mieke Damsma voor de professionele kunst in petto had.
Dat bezuinigd moet worden in deze zware tijd, daar is iedereen het over eens. De culturele sector weet dat bezuinigingen ook hen zal treffen, maar de manier waarop het nu heeft plaatsgevonden, is onverkwikkelijk.
Zonder ook maar het minste overleg heeft de wethouder enkele organisaties recht in de ziel getroffen. Vooraf is niet gesproken met de leden van gemeenteraad en al helemaal niet met de betrokkenen. Zonder enige vorm overleg, kwam dit voor iedereen als donderslag bij heldere hemel. Dat is niet de vorm van samenwerken die het CDA voorstaat.
De manier waarop de D66-wethouder namens het hele college de plannen presenteerde verdient absoluut niet de schoonheidsprijs.
Het is een bekend gegeven dat subsidies vaak aan elkaar gekoppeld zijn. Het terugdraaien van de subsidie van de gemeente kan zo maar gevolgen hebben voor de hoogte van de provinciale of rijkssubsidies. Daardoor kan het verminderen of stopzetten van gemeentelijke subsidies voor de getroffen culturele organisaties zomaar nog ernstiger uitpakken in de toekomst. Hier is niet naar gekeken, laat staan dat wethouder Damsma de mogelijke vervolg-consequenties overziet.
Een dergelijke werkwijze van een wethouder verdient een zware onvoldoende en die is dan ook op deze maandagavond uitgedeeld door vele partijen aan de wethouder.
De voorstellen voor bezuiniging zullen opnieuw bekeken moeten worden nadat met alle partijen, raad en betrokken organisaties, de gevolgen en consequenties zijn verkend.
Verleden jaar verkeerde cultuur nog in hosanna sferen en nu, een jaar na onze afwijzing als culturele hoofdstad, stoppen we cultuur in het verdomhoekje. Dit kan niet en als CDA Maastricht kunnen en willen we niet met de voorstellen van wethouder Damsma akkoord gaan. Het huiswerk zal opnieuw gemaakt moeten worden.

Jan Janssen
Raadslid CDA Maastricht

Leave a comment