Skip links

CDA stemt in met sportnota maar blijft kritisch

Dinsdagavond is de sportnota 2013-2020 in de gemeenteraad besproken. Het CDA had veel kritiek op de communicatie van de gemeente naar de sportclubs en sportbeoefenaren in Maastricht en het gebrek aan draagvlak dat hierdoor is ontstaan. Wethouder van Grootheest gaf ruiterlijk toe dat hier steken zijn gevallen en zegde beterschap toe!

Daarnaast gaf het CDA aan de communicatie en het creëren van draagvlak op de voet te volgen en sprak de wens uit dat bij het uitwerken van de uitvoeringsplannen de sportclubs nauw betrokken zullen worden.

Een door het CDA ingediende motie om de sportnota om de twee jaar te evalueren werd door de wethouder overgenomen met de kanttekening dat dit niet betekent dat de kaders volledig veranderd kunnen worden. Consistentie in het beleid is wel nodig, daar is het CDA het uiteraard roerend mee eens.
Wethouder van Grootheest gaf aan sportend Maastricht onder arm te zullen nemen om de plannen uit te werken. Dit gehoord hebbende heeft het CDA ingestemd met de sportnota.

Peter Corsius en Josephine Dols
Commisie Breed Welzijn

Leave a comment