Skip links

CDA Maastricht: aandacht voor communicatie rondom brand Beatrixhaven

Geacht college,

Afgelopen woensdagavond 19-11-2014 brak een grote brand uit op het industrieterrein Beatrixhaven.

In de loop van de avond kwam druppelsgewijs informatie binnen bij omwonenden. Pas na een aantal uur werden mensen via burgernet geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. Ook hebben de bewoners van Borgharen, die geen burgernet hebben, überhaupt geen bericht ontvangen.

Wij ontvangen berichten van bewoners uit Borgharen en andere omliggende wijken, omdat zij zich zorgen maken over de mogelijke gezondheidsrisico’s. Ook vragen ze zich af waarom ze pas zo laat, of niet, zijn ingelicht.
Aangezien er melding is van schadelijke stoffen, waaronder asbest, die vrij zijn gekomen bij de brand, begrijpen wij als fractie die zorgen heel goed.

Graag zouden wij van u vernemen wat de procedure is geweest om de bevolking te informeren. Ook willen wij graag weten of er wordt geëvalueerd en wordt bekeken hoe de voorlichting verbeterd kan worden indien zich onverhoopt een andere calamiteit voordoet. Wij denken hierbij onder andere aan het inschakelen van lokale media, alsook de sociale media.

Met vriendelijke groet, mede namens de CDA fractie,
Vivianne Heijnen

Fractievoorzitter CDA Maastricht

Leave a comment