Skip links

Art. 47 vervolgvragen opstallen volkstuincomplexen

Geacht College,

In december 2020 heeft de gemeente een brief verzonden aan de volkstuinverenigingen inzake aanzegging opstallen. De CDA Fractie heeft daarover art. 47 vragen gesteld en bij brief van 18 januari 2021 heeft u ons geantwoord en gelijktijdig de volkstuinverenigingen een 2e brief doen toekomen met daarin een procesvoorstel om te komen tot mogelijke aanpassing van de beleidslijn en/ of legalisatie van alle bestaande situaties.

Het belang van de 12 volkstuinverenigingen met circa 1000 leden en 3000 gebruikers per jaar staat niet ter discussie. De volkstuinen hebben een belangrijke functie in onze stad en dragen bij aan gezond leven, bewegen, stadsnatuur, integratie en niet in de laatste plaats aan sociale cohesie en vormen zo 12 gewenste “ontmoetingsplekken”.

Uit gesprekken met vertegenwoordigers van de volkstuinen hebben wij begrepen dat zij zich  verenigd hebben en een 3tal personen als afgevaardigde hebben aangewezen om met de gemeente het gesprek aan te gaan over de praktische invulling en een voor alle partijen acceptabele oplossing te creëren. 

Inmiddels zijn we 9 maanden verder en is er nog altijd grote onduidelijkheid over de status van de huurcontracten en de status van de opstallen. Er is een (ZOOM) bijeenkomst geweest in het voorjaar over de toekomst van de volkstuinverenigingen. Deze heeft tot op heden geen vervolg gekregen.

[tekst gaat door onder de foto]

Dit leidt tot grote onzekerheid bij diverse verenigingen.

Wij hebben hierover de volgende vragen:

  1. Is het u bekend dat (aspirant) leden twijfelen over een lidmaatschap van een volkstuin omdat het nog steeds niet duidelijk is wat er aan opstallen geplaatst mag worden?
  2. Is het u bekend dat ook minder validen tuinieren en voor hun gereedschap en tuinier activiteiten opstallen op een bepaalde hoogte nodig hebben?
  3. Verenigingen hebben aangegeven bereid te zijn en het noodzakelijk te vinden de oude contracten aan te passen aan de ontwikkelingen van deze tijd. Bent u hiervan op de hoogte?
  4. Wat is de stand van zaken van de aanpassing van de beleidslijn en legalisatie van alle bestaande situaties? En waarom duurt het proces van aanpassing/ legalisatie al 9 maanden?
  5. Is het mogelijk aan de wens van de verenigingen tegemoet te komen en voor alle vraagstukken aangaande de volkstuinverenigingen een vast gemeentelijk aanspreekpunt te benoemen?
  6. Op welke termijn wordt het overleg met de vertegenwoordiging van de Volkstuinen voortgezet?

In afwachting van uw antwoord,

Nol Beckers, burgerraadslid
Willy Quaaden, burgerraadslid
Mat Brüll, raadslid

Namens de gemeenteraadsfractie van CDA Maastricht  

Leave a comment