Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Afbouw A2 tunnel en verlegging Noorderbrug Tracé

Het CDA vernam uit de media dat de afbouw van de A2 tunnel en de verlegging van de Noorderbrug verzekerd zou zijn door de garantstelling van Strukton.

 

Deze berichtgeving roept de nodige vragen op waarbij wij middels deze open brief/ persbericht onze zorgen kenbaar willen maken en willen vragen om snel en adequaat handelen van het college.

 

Ten aanzien van de aanbesteding van de verlegging van de Noorderbrug is de combinatie Ballast-Nedam /Strukton als enige bieder overgebleven.

 

Nu blijkt dat Ballast Nedam zich geheel terugtrekt uit zowel de Afbouw van de A2 tunnel als de verlegging van de Noorderbrug .

 

Wij hebben hieromtrent de volgende vragen;

 

  1. Welke gevolgen heeft deze situatie voor het aanbestedingstraject zoals dat is verlopen?

Houdt het aanbestedingsproces stand of moet er opnieuw aanbesteed worden?

  1. Welke juridische gevolgen verwacht U?
  2. Welke garanties kan Strukton bieden voor de verder afbouw van de A2 Tunnel en de

verlegging van de Noorderbrug?

  1. Kunt u aangeven hoe de planvorming verder verloopt ?
  2. In welke mate is vertraging van de verlegging van de Noorderbrug te verwachten?
  3. Wanneer verwacht U de raad meer informatie te verstrekken over de uitwerking van

bovengenoemde afspraken tussen Ballast-Nedam / Strukton waarbij wij in het bijzonder

aandacht vragen voor het in kaart brengen van de risico’s voor de gemeente Maastricht?

  1. Wanneer verwacht U de raad meer informatie te kunnen verstrekken over de verdere

uitwerking van de herinrichting van de A2 bovengronds?

 

Met vriendelijke groeten,

Nol Beckers

Burger raad lid

Close