Skip links

Luc Schoonbrood

Burgerraadslid,domeinen Economie, Cultuur, Fysiek, Algemeen veiligheid en handhaving en Omgevingsvisie

Ik ben Luc Schoonbrood en ben als pur sang ‘Mestreechteneer’ zeer betrokken bij het wel en wee van de inwoners van onze stad. Na ondernemingen in de reiswereld, onder andere een touringcarbedrijf, ben ik nu eigenaar en uitbater van café Hallo Mestreech, waardoor ik woon en werk in het centrum van onze mooie stad.  Door mijn werkzame leven en doordat ik stadsprins ben geweest heb ik zeer veel mensen leren kennen. Zij delen met mij veelal hun meningen en problemen. Hun belangen en die van de stad als geheel maakten dat ik koos voor een actieve rol in de politiek.

Ik heb me verkiesbaar gesteld voor de Gemeenteraad en ben nu voor het CDA burgerraadslid. Ik wil mijn competenties als resultaatgericht, daadkrachtig en communicatief graag inzetten om iets te bereiken voor onze inwoners. Ik denk daarbij niet in problemen maar vooral in kansen.

Ik vind het van belang dat Maastricht open staat voor ondernemers. Ik maak me zorgen om de verharding in onze maatschappij en kies voor een dienstbare overheid.

In mijn werk voor de stad zijn dit mijn speerpunten:

  • Inzetten voor onze ondernemers door na te gaan wat de kansen voor hen zijn en hoe de Gemeente hen daarbij kan helpen en ondersteunen;
  • Werken aan een samenleving waarin we zij aan zij staan en omzien naar elkaar, waarin we samenwerken vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid voor onze samenleving, dit als antwoord op de toenemende verharding in onze maatschappij;
  • Opkomen voor het behoud van onze tradities, die mede onze Maastrichtse identiteit vormen en die betekenis en kleur geven aan ons leven van alle dag.