Skip links

Wie regeert de Stad Maastricht?

mat_brullVanuit een raadsinformatiebrief ontving de Raad bericht van het College dat er een forse budgettaire overschrijding heeft plaatsgevonden op het aanleggen van het nieuwe kunstgrasveld in stadion de Geusselt. Je zou toch denken dat na de forse budgetoverschrijding van enkele tonnen bij het Geusseltbad, de gemeentelijke afdeling Maastricht Sport haar lessen had geleerd. Echter in de praktijk blijkt dus nu dat er wederom méér gemeenschapsgeld wordt uitgegeven dan overeengekomen. Zonder overleg met het College werd een kunstgrasveld besteld en dan ook nog voor een hoger bedrag dan afgesproken. Er was €300.000 vrijgemaakt, de raming kwam op €273.000, de uiteindelijke kosten werden €362.500.

 

Naast deze aankoop heeft de gemeente nóg een mogelijke financiële strop, omdat het kunstgrasveld van het vierde Hockeyveld eigenlijk in deze deal meegenomen had moeten zijn en als kostenbesparend gezien moest worden, moet nu apart aanbesteed worden.

 

Het kan niet zo zijn dat de wethouder Sport, als eindverantwoordelijke, niet op de hoogte is van dit soort besluiten van ambtenaren. Wethouder Willems liet de Raad via een korte reactie weten dat hij deze overschrijding en fout betreurt en wil onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Het CDA Maastricht vraagt zich hardop af wie nu onze stad regeert? Een wethouder dient de processen binnen zijn afdeling te kennen. Een onderzoek naar de gang van zaken is noodzakelijk, maar het zou de wethouder sieren om de hand ook in eigen boezem te steken. Een wethouder dient te weten hoe de hazen binnen zijn afdeling lopen. En natuurlijk is fouten maken menselijk, maar hoe kan het dat een ambtenaar een aanbesteding van bijna drie ton goedkeurde zonder het college om toestemming te vragen? €89.500 wordt nu overschreden, welk controlesysteem hanteert het stadbestuur om dergelijke fouten te kunnen onderscheppen?

 

Wij horen de sportverenigingen al morren, “onze tarieven moeten omhoog, voetbalclubs moeten verkassen en zelf accepteert de Gemeente een overschrijding van bijna €90.000!”

 

Het CDA Maastricht blijft de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden en het college erop aanspreken als er beter op de winkel moet worden gepast.

Met praten vul je geen gaten, maar met besturen moet je sturen!

 

Mat Brüll

 

Leave a comment