Skip links

Wethouder beantwoord vragen over vertraging Zwembad de Geusselt

Wethouder Gerdo van Grootheest van de gemeente Maastricht (portefeuille ruimtelijke ordening, natuurlijk en sport) heeft schriftelijk gereageerd op vragen van raadslid Josephine dols van het CDA Maastricht over de vertraging in de oplevering van Zwembad de Geusselt. Dols wilde namens de Christendemocraten weten waarom het zo lang duurt en vooral, hoe lang het nog gaat duren?

 

Wethouder Van Grootheest: “Een datum voor opening van het Geusseltbad moet nog worden vastgelegd en is afhankelijk van de opleverdatum door de bouwkundig aannemer Van Wijnen. Er is daarna nog een periode nodig om te verhuizen, in te huizen, het personeel te instrueren enz.. Over de opgelopen vertragingen is de raad geïnformeerd door middel van de raadsinformatiebrief van oktober 2012. Op hoofdlijnen gaat het om de tijd die nodig was voor het aanvragen van een bemalingvergunning voor de bouwput in het 4e kwartaal 2010 en het opstellen van een herstelplan voor het rechtzetten van de buitengevels waaraan de tegelcassettes van de Mosa zijn opgehangen. Daarnaast zijn meerdere problemen geconstateerd zoals aanwezigheid van vocht in de daken en het verstevigen van de puiconstructie onder de triple-beglazing. De raadscommissies Breed Welzijn en Stadsontwikkeling zijn op 1 december 2012 (bezoek aan het Geusseltbad) hierover geïnformeerd. Het oplossen van deze gebreken heeft voor verdere vertragingen gezorgd. Er vindt inmiddels constructief overleg plaats met aannemer Van Wijnen gericht op een spoedige oplevering.”

Leave a comment