Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vragen van het CDA inzake Philharmonie en Middenzaal

Met enige verbazing heeft de fractie van het CDA Maastricht kennisgenomen van de publicatie in “de Limburger” van dinsdag 15 oktober 2019 betreffende het verplaatsen van de repetities van de Philharmonie Zuid-Nederland en het realiseren van de gewenste middenzaal. Deze publicatie roept bij het CDA de volgende vragen op.

 1. Graag een reactie van u op de uitspraken dat de Philharmonie Zuid-Nederland geen interesse heeft in de aangedragen locatie.
 2. Met de Philharmonie wordt blijkbaar alleen gesproken over het voormalige kerkgebouw in het Heugemerveld als repetitieruimte en ruimte voor kantoren e.d.
  Zijn er ook nog andere locaties in beeld?
  En zijn deze bekend bij de Philharmonie?
 3. Zijn deze alternatieven financieel haalbaar binnen het beschikbare budget?
 4. Dragen naast de gemeente Maastricht ook andere partijen (financieel) bij met het zoeken naar een alternatieve ruimte of komt de kostenkant alleen voor rekening van de gemeente Maastricht?

Middenzaal:

 1. Uit het krantenartikel valt op te maken dat de provincie geen financiële bijdrage wil leveren aan het realiseren van de gewenste middenzaal. Is deze aanname in het artikel juist? Zo ja, wat zijn hiervan de consequenties?
  Zo nee, wat zijn dan de juiste afspraken c.q. toezeggingen van de provincie?
 2. Behoren andere locaties voor een middenzaal tot de mogelijkheden of blijft u focussen op de ruimte in Theater aan het Vrijthof?
  Te denken valt aan de Koepelkerk, Kumulusgebouw Wyck etc.
 3. Hoe haalt u op welke locatie kan rekenen op draagvlak van beoogde toekomstige gebruikers van de middenzaal?

In afwachting van uw antwoord,

Jan Janssen, Raadslid
Namens de gemeenteraadsfractie van CDA Maastricht

Close