Skip links

Vragen over sluiting Talentino Mestreech

Op 6 november jl berichtte De Limburger dat Talentino-Mestreech, een café-restaurant waar een vijftigtal veelal jonge mensen in de vorm van dagbesteding werken, per 1 maart 2020 zijn deuren gaat sluiten als gevolg van tekort aan horecapersoneel. Tevens moet er tengevolge van hogere CAO-lonen in de zorg bezuinigd worden op het begeleidend zorgpersoneel. 

Ouders van deze talenten maken zich zorgen of en waar hun kinderen elders binnen het Talentino-concept herplaatst kunnen worden.

Daarom stelt het CDA Maastricht de volgende vragen:

  • Op welke wijze is de gemeente c.q de wethouder op de hoogte gesteld van het besluit om Talentino te gaan sluiten?
  • Is zijdens de gemeente contact opgenomen met het (bestuur van) Zorgbureau Talent over de ontstane situatie en het voorgenomen besluit tot sluiting?
  • Deelt de wethouder de zorgen van de ouders ivm herplaatsing en de gevolgen hiervan voor deze kwetsbare groep mensen? Zo nee, waarom niet?
  • Zo ja, is de wethouder bereid met het bestuur van Talent de ontstane situatie te bespreken en te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om Talentino Mestreech aan de Grote Gracht open te houden?

Graag horen wij uw antwoord op dinsdag 26 november as

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie CDA Maastricht

Florence Van der Heijden-Schaaf, raadslid

Foto: Talentino

Leave a comment