Skip links

Vragen over Mosae Zorggroep Campagne

In een emotionele en zeer bewogen bijeenkomst, gistermiddag in Mosae Zorggroep Campagne, zijn de familieleden van de bewoners afdelingen Boterbloem en Lavendel op de hoogte gebracht van de plannen die betrekking hebben om op zeer korte termijn over te gaan tot het sluiten van beiden afdelingen. De fractie CDA maakt zich grote zorgen over de impact wat dit gaat hebben op de bewoners van deze afdelingen en heeft de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van het sluiten van de afdelingen Boterbloem en Lavendel?
  2. Op beide afdelingen verblijven mensen van 80 jaar en ouder, die nu nog samen eten, op elkaar letten en elkaar weten te vinden. Bent u het met ons eens dat deze ingrijpende maatregelen tot grote onrust gaat leiden onder deze bewoners?
  3. Bent u het met ons eens dat juist deze bewoners hun herkenningspunten en contacten met de andere bewoners hard nodig hebben en moeten blijven behouden?
  4. Waarom is er gekozen om juist deze afdelingen te sluiten?
  5. Bent u op de hoogte dat voor bewoners, die overdag op hun kamer willen verblijven, geen zorg, controle en toezicht aanwezig is?
  6. Bent u op de hoogte dat naast het sluiten van beide afdelingen ook de activiteiten voor bewoners worden afgeschaft en het restaurant sluit?

Vanwege de grote zorgen en onrust onder de bewoners en familie, de actualiteit van de voorgenomen plannen, de huidige zorgelijke ontwikkelingen bij de gehele Mosae Zorggroep dringt het CDA aan om de geplande raadsinformatiebijeenkomst met Mosae Zorggroep met hoge urgentie op te pakken en de bijeenkomst van 31 oktober te vervroegen.

Namens de fractie CDA Maastricht,

Gea van Loo, raadslid

Leave a comment