Skip links

Vragen over bezuinigingen wijkservicepunt Limmel/Nazareth

In het wijkservicepunt in Nazareth gaan twee personen, ondanks een grote workload, om bezuinigingsredenen weg. De fte’s van de budgetcoach (schuldsanering) en werk en bemiddeling (Gemeente Maastricht) zullen vanaf 2013 niet meer aanwezig zijn in de buurten.
Het wijkservicepunt is opgericht in de Vogelaarwijken om alle sociale partners laagdrempelig in de buurt bij elkaar te zetten om zeker in deze buurten kort bij de bewoners te zitten om zo sneller en beter deze mensen te signaleren en te helpen, dit is juist de kracht van dit servicepunt. In buurten waar schuldsanering en hoge werkeloosheid aan de orde van de dag is zijn deze professionals onmisbaar.

Na de fysieke onduidelijkheden door vertragingen en uitstellingen wordt nu ook aan de sociale kant gekort. De hele opzet van de WOP lijkt op deze manier verder af te kavelen.

De fractie van CDA Maastricht heeft op basis hiervan de volgende artikel-39 vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De vragen zijn ingediend door burger-niet-raadslid Mat Brüll en raadslid Josephine Dols-Knegtering.

Leave a comment