Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vivianne Heijnen

Als wethouder van de gemeente Maastricht ben ik, namens u, verantwoordelijk voor de portefeuille:

  • Economie en arbeidsmarkt;
  • (Eu)regionalisering;
  • Wonen;
  • Welstand;
  • Vergunningverlening;
  • Sociale innovatie (burgerparticipatie, activering buurten);
  • Smart City;
  • 1e locoburgemeester.

Voorheen was ik hoofd van de Campus van de Universiteit Maastricht in Brussel en zeven jaar fractievoorzitter van het CDA Maastricht.

Contact kunt u met mij opnemen per e-mail: vivianne.heijnen@maastricht.nl
Facebook pagina: https://www.facebook.com/wethouderMaastricht/

Waarom het CDA Maastricht?
De kernwaarden van het CDA zijn ook belangrijke kernwaarden voor mij persoonlijk; bekijk bijvoorbeeld niet alles enkel vanuit je eigen perspectief, maar houd rekening met de gevolgen van jouw handelen voor anderen en de omgeving om je heen.
Het CDA is ook een partij die zoekt naar de kracht in de samenleving: niet de politiek; maar bedrijven, zelfstandig ondernemers, verenigingen, vrijwilligers en het gezin maken de samenleving. Deze groepen staan bij het CDA dan ook centraal.
Daarnaast zijn de leden van het CDA Maastricht mensen die middenin de samenleving staan; ze zijn actief in de wijken, het verenigingsleven en in tal van organisaties en besturen. Die maatschappelijke betrokkenheid stelt ons als CDA Maastricht in staat om een politiek geluid te laten horen dat onderscheidend is en breed gedragen wordt door de Maastrichtenaren.

Close