Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Maastrichtse Senioren

Waarom komen we op voor senioren?

 • Senioren maken zich zorgen over het verlies aan zekerheid en toekomstperspectief;
 • Steeds meer senioren kampen met armoede en eenzaamheid;
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) regels zijn te ingewikkeld. Praktische oplossingen en hulpverlening op maat moeten worden gestimuleerd.

 

Wat willen we voor de senioren realiseren?

 • Betaalbare en aangepaste woningen om langer thuis te kunnen wonen;
 • Goed bereikbaar, toegankelijk openbaar vervoer en vervoer op maat;
 • Gemeentelijke verzekering om de kosten van de eigen bijdrage voor minder draagkrachtigen op te vangen;
 • Zorg waarbij de mens centraal staat;
 • Zorg op maat, rekening houdend met de belangen van senioren;
 • Informatie op een eenvoudige laagdrempelige manier aanbieden;
 • Voldoende ontmoetingsplekken realiseren in buurthuizen en verenigingen.

 

Wat gaan we concreet voor senioren aanpakken?

 • Het openen van een ouderenloket/-telefoon met alle belangrijke informatie en hulp bij praktische zaken;
 • Betere ondersteuning van de mantelzorgers;
 • Zorgen voor voldoende wijkverpleegkundigen en wijkagenten;
 • Het werven van vrijwilligers die actief betrokken worden in de seniorenzorg.
Close