Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Maastrichtse Families en Gezinnen

Waarom komen we voor families en gezinnen op?

  • Familie en gezin bieden voor veel mensen een houvast en veilig thuis;
  • Omdat het gezin een veilige leefomgeving en geborgenheid biedt voor de ontwikkeling van jongeren;
  • Omdat het gezin de plaats is waar kinderen waarden en normen krijgen overgedragen en waar ze leren samen te leven.

 

Wat willen we voor familie en gezinnen realiseren?

  • Bereikbare kindcentra met goed onderwijs én opvang aan beide kanten van de Maas;
  • Stimuleren en betaalbaar houden van sport-, muziek- en zwemlessen voor de ontwikkeling van onze kinderen;
  • Voldoende en goed ingerichte openbare ruimten om buiten spelen mogelijk en aantrekkelijk te maken.

 

Wat gaan we concreet voor familie en gezinnen aanpakken?

  • Het openen van een gezinsloket voor het halen en uitwisselen van informatie;
  • Inzetten op Middelbaar onderwijs aan beide kanten van de Maas;
  • Het bestrijden van onnodige kosten van buitenlandse schoolreisjes in het Voortgezet Onderwijs;
  • Laagdrempelige hulp door wijkteams voor gezinnen in problemen.
Close