Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Levenskrachtige Maastrichtse Buurten te realiseren

Waarom komen we op voor levenskrachtige buurten?

 • Deze vormen een belangrijke leefomgeving waar we wonen en leven;
 • Omdat deze de plek zijn waar kinderen spelen en zich ontwikkelen;
 • Omdat buurten een grote sociale rol vervullen. Het zijn ontmoetingsplaatsen waar buren elkaar helpen én er voor elkaar zijn.

 

Wat willen we voor levenskrachtige buurten realiseren?

 • Een veilige, uitdagende en schone leefomgeving waar kinderen kunnen spelen en opgroeien;
 • Aantrekkelijke buurten met een goede inrichting van de openbare ruimte en voldoende stadsnatuur;
 • Een goede opbouw van de buurt door een gemêleerde samenstelling van bewoners en bedrijven;
 • Een goede leefbare buurt door inzet van buurtgericht werken;

 

Wat gaan we concreet voor levenskrachtige buurten aanpakken?

 • Behoud van belangrijke voorzieningen in buurten als buurthuizen en gemeenschapshuizen;
 • De leefbaarheid van buurten bewaken door handhavend op te treden tegen snelheidsovertredingen, geluidsoverlast en milieudelicten;
 • Opbouw van buurten met jong en oud, huur- en koopwoningen, alleenstaanden en gezinnen en een quotum voor kamergesplitste verhuur;
 • Buurtgericht werken versterken, met hierin een belangrijke rol voor wijkverpleegkundigen en wijkagenten;
 • Buurtbewoners meer ruimte geven om eigen keuzes te kunnen maken en ze te betrekken bij besluitvorming en uitvoering van bepaalde collectieve taken;
 • Dat de gemeente het organiseren van buurtactiviteiten stimuleert zoals straatfeesten en buurtevenementen;
 • Het belang van stadsnatuur laten zien door een goede staat van onderhoud groenvoorziening;
Close