Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

een Duurzame Maastrichtse Samenleving

Waarom kiezen we voor een duurzame samenleving?

 • Duurzaam produceren en handelen versterkt een goed leef- en werkklimaat;
 • Grondstoffen worden schaars, afval kan deels hergebruikt worden en energie kan slim opgewekt worden;
 • Nieuwe technieken kunnen tot een aangename werk- en leefomgeving leiden;
 • Het inzetten van Maastricht als kennisstad vormt een gezonde economische toekomst;

 

Wat willen we met een duurzame samenleving realiseren?

 • Meer aandacht en middelen voor het Maastricht Energie Akkoord;
 • Het ondersteunen van het innovatieve Midden en Kleinbedrijf;
 • Het terugdringen van vervuilend verkeer;

 

Wat gaan we concreet aanpakken ten behoeve van een duurzame samenleving?

 • Meer middelen vrijmaken voor het Maastrichts Energie Akkoord;
 • Handhaving op vervuiling van de openbare ruimte;
 • Gemeentelijk beleid toetsen op het doorvoeren van duurzame klimaat ontwikkelingen;
 • Stadsdistributiecentra in Maastricht West en Oost waar goederen ontvangen, verdeeld en vervoerd kunnen worden;
 • Ondernemers ondersteunen om gezamenlijke contracten met afvaldiensten af te sluiten;
 • Plaatsen van zonnepanelen op overheidsgebouwen zoals schoolgebouwen en sporthallen;
 • Een elektrisch gemeentelijk wagenpark;
Close