Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

de Maastrichtse Burger Centraal

Waarom kiezen we om de burger centraal te stellen?

 • Bij veel burgers is onvrede, omdat deze zich niet gehoord voelen;
 • Omdat het in de politiek vaak te weinig gaat over de zorgen die er voor mensen echt toe doen;
 • Omdat veel burgers het vertrouwen in de democratie en politici zijn kwijtgeraakt.

 

Wat willen we met de burger centraal stellen realiseren?

 • Dat er meer oog en oor hebben voor wat burgers echt nodig hebben;
 • Een betere gemeentelijke dienstverlening die er voor de burgers is en niet andersom;
 • Dat besluiten minder van boven naar beneden worden genomen en dat burgers meer bij de besluitvorming worden betrokken;
 • Dat burgers meer kansen krijgen om zelf taken ter hand te nemen.

 

Wat gaan we concreet aanpakken om de burger meer centraal te stellen?

 • Oprecht naar burgers te luisteren en ze te blijven opzoeken;
 • Werken aan een meer dienstbare en klantgerichte overheid;
 • In raadsrondes zorgen voor echte inspraak die niet wordt belemmerd door coalitieafspraken;
 • Het ‘recht om uit te dagen’ zoveel mogelijk toepassen en burgers een actieve rol geven;
 • Als politiek gaan we beter en in begrijpelijke taal uitleggen waarom iets niet of maar beperkt mogelijk is.
Close