Skip links

Toegankelijkheid van de binnenstad voor kwetsbare doelgroepen

In november 2022 heeft fractievoorzitter Gabrielle Heine vragen gesteld over buslijn 3 die niet meer rechtstreeks van de wijk Campagne tot aan het Vrijthof rijdt. Dit betekent voor veel senioren in Campagne dat zij niet meer goed in de binnenstad kunnen komen. Helaas was het vervoersplan van Arriva voor 2023 ten tijde van de vragen al vastgesteld. De wethouder zegde toe dat hij in gesprekken met Arriva over het vervoersplan voor 2024 dit zou adresseren als aandachtspunt. Aangezien een concept van het vervoersplan voor 2024 in juni aan het college wordt voorgelegd, hebben wij gevraagd of en hoe hierop geacteerd is. 

De toegankelijkheid van de binnenstad is echter een breed ervaren probleem en dus hebben wij de wethouder daarnaast gevraagd hoe hij de toegankelijkheid van de binnenstad voor kwetsbare doelgroepen in z’n algemeenheid gaat bevorderen.

Het CDA Maastricht zal zich blijven inzetten voor een toegankelijk Maastricht voor iedere Maastrichtenaar. Uiteraard zullen we u informeren wanneer wij antwoord hebben gekregen op deze vervolgvragen. 

Leave a comment