Waarden & traditie

Als we zeker en trots zijn over onze afkomst, kijken we met meer vertrouwen naar de toekomst. Het CDA staat voor de gedeelde waarden die ons verbinden, voor de traditie van tolerantie en verantwoordelijkheid en voor de Joods-Christelijke wortels die ons land hebben gevormd tot een van de mooiste plekken op aarde.

In een onrustige wereld vormen juist deze gedeelde waarden en tradities de identiteit van onze samenleving. Wij zijn een open, democratische rechtsstaat, waar ieder mens meedoet, rechten en plichten kent en oog heeft voor de ander. Dat is wie we zijn en dat is waar we voor staan. Die traditie moeten we koesteren en verdedigen.

Maar we leven in een samenleving, die de eigen waarden en tradities meer en meer verwaarloost, waar meer mensen alleen nog voor zichzelf leven, zonder iets met elkaar te delen. Dan brokkelt de samenleving langzaam af.

Juist daarom wil het CDA onze waarden en tradities beschermen en doorgeven in opvoeding en onderwijs. Van nieuwkomers vragen we respect voor onze waarden, onze cultuur en onze taal. Wie aanspraak maakt op onze democratische vrijheden, onze welvaart en de voorzieningen van onze samenleving heeft ook de plicht deze te onderschrijven, te versterken en uit te dragen.

Close