Skip links

Resolutie verhoging bruggen en andere infrastructuur aan de vaarwegen op landelijk partijcongres aangenomen

Utrecht 7 november 2015,  Op het landelijke CDA partij congres heeft Rob Frambach namens de Maastrichtse CDA-afdeling een resolutie ingediend. Doel van de resolutie is om toekomstige infrastructurele plannen voor bruggen en waterwegen op de landelijke agenda te krijgen. De werkgelegenheid en infrastructurele plannen zijn van groot belang voor Maastricht, Limburg en het achterland. Lees hier de resolutie en de bijdrage van Rob Frambach:

“Voorzitter, het CDA Maastricht is blij dat onze resolutie is overgenomen. Wij constateren dat in onze buurlanden geïnvesteerd wordt in havengebieden, sluizen en de vaarwegen. Het huidige kabinet heeft geen middelen gereserveerd tot 2028 om de Europese TEN-T vaarwegen geschikt te maken voor de vierlaagscontainervaart. Dit resulteert in het verliezen van de concurrentiepositie bij de containerterminals van Rotterdam en de inlandse havens gelegen aan de kanalen en rivieren  welke containers kunnen ontvangen. De achterliggende industrie wordt hierdoor op termijn geconfronteerd met hogere transport kosten in tegenstelling tot de buurlanden. 

Enkele voorbeelden zijn het Belgische Albert kanaal welke Antwerpen ontsluit met het achterland. Hier is de laatste fase aangebroken met betrekking tot het verhogen van de bruggen tot een doorvaarthoogte van 9.10 meter. Daarnaast is de sluis van Ternaaien op Belgisch grondgebied recentelijk opgeleverd, grenzend aan Maastricht en opgewaardeerd met onder andere Europese en Nederlandse gelden. Als laatste is het benoemenswaardig dat de grootste west Europese binnenhaven recent is opgeleverd en gelegen is in Luik genaamd Trilogiport, vlak over de Limburgse grens. De bruggen over het kanaal, de sluizen en de havens zijn dus tot aan de grens voorbereid op de nieuwe norm.

Als we kijken naar de Maas zijn er 26 bruggen waarvan er in Maastricht 3 verhoogd dienen te worden. Los van de economische reden, constateren wij dat dit grote gevolgen heeft voor huidige regionale infrastructurele plannen.

Het dictum luit:

Verhoging bruggen en andere infrastructuur 

 Constaterende:

• Dat in buurlanden geïnvesteerd wordt in bruggen, sluizen en binnenhavens om deze geschikt te maken voor vierlaags containervaart.

 Overwegende:

• Dat we in het belang van een goede concurrentiepositie voor de binnenvaart wij op hetzelfde niveau moeten zitten als onze buurlanden.

 Spreekt uit dat:

• Alles in het werk wordt gesteld om, in lijn met Europese wetgeving, de Nederlandse vaarwateren en infrastructuur klaar te maken voor de nieuwe normen.

En we gaan over tot de orde van dag.

Dank u wel voorzitter

Rob Frambach burger raadslid CDA Maastricht 

Leave a comment