Skip links

Parkeervergunning voor Mantelzorgers

Maastricht krijgt een aparte parkeervergunning voor mantelzorgers. Ons voorstel daarvoor is met 19 stemmen voor en 18 stemmen tegen aangenomen! Tijdens de behandeling van het WMO-uitvoeringsplan (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) hebben we dit raadsvoorstel gedaan. Het uitvoeringsplan benoemde 8 prioritaire thema’s waaronder het helpen en ondersteunen van mantelzorgers, maar een concrete uitwerking mistte. Het plan zei alleen dat we bij het ondersteunen van mantelzorgers moeten denken aan respijtzorg, trainingen en financiële ondersteuning zoals het PGB of een uitkering. Al deze punten moeten helaas nog uitgewerkt worden. Praktische ondersteuning, zoals het gratis kunnen parkeren, werd helemaal niet benoemd, terwijl dit voor veel mantelzorgers wel een barrière vormt. De olievlek van betaald parkeren wordt immers steeds groter in onze stad.

In veel andere gemeenten waaronder Rotterdam, Leiden en Haarlem hebben ze al zo’n aparte vergunning voor mantelzorgers. De vergunning komt op naam van de hulpbehoevende, die daarvoor een indicatie moet hebben. Vervolgens kan de hulpbehoevende een aantal gratis parkeeruren per jaar, bv. 500 uren, toekennen aan de mantelzorgers. Uiteraard alleen wanneer in de wijk van de hulpbehoevende betaald parkeren is ingevoerd. Daarnaast wordt er onderzocht of een OV-vergoeding, ook soortgelijk als in andere gemeenten, mogelijk is omdat niet iedereen een auto heeft. Tot slot, wordt de mantelzorgwaardering verhoogd met 25 euro om op die manier tegemoet te komen aan eventuele hoge parkeerkosten die elders in de stad gemaakt moeten worden, denk bijvoorbeeld aan een ziekenhuisbezoek.

Met de vergrijzende golf in aantocht en het personeelstekort in de zorg dat er op het moment al is, gaan we als samenleving helaas veel meer leunen op mantelzorgers. Zo geeft het ziekenhuis mantelzorgers al trainingen zodat mantelzorgers zelf spuiten kunnen zetten en medicatie kunnen geven. Het werk van de mantelzorger gaat dus ook steeds meer richting de kant van de professionele zorg. Als CDA vinden wij het dan ook niet meer dan normaal dat we deze mensen zo goed mogelijk helpen en ondersteunen.

Leave a comment