Vivianne Heijnen

Als fractievoorzitter van het CDA Maastricht, ben ik lid van de Commissie Algemene Zaken, woordvoerder Cultuur en voorzitter van het Fractiebestuur.

In het dagelijks leven ben ik hoofd van de Campus van de Universiteit Maastricht in Brussel. Professionals die werken in en rondom de Europese instellingen kunnen bij de UM Campus in Brussel post-academisch onderwijs volgen en zelfs promoveren. Daarnaast is de Campus een centrale ontmoetings- en netwerkplek voor medewerkers, studenten en alumni.
Ook ben ik bestuurslid van de Stichting Vrienden van de Maasgouw. Tyltylschool de Maasgouw is een school in Maastricht voor kinderen van 4 tot 20 jaar met een lichamelijke of geestelijke beperking.

Waarom het CDA Maastricht?
De kernwaarden van het CDA zijn ook belangrijke kernwaarden voor mij persoonlijk; bekijk bijvoorbeeld niet alles enkel vanuit je eigen perspectief, maar houd rekening met de gevolgen van jouw handelen voor anderen en de omgeving om je heen.
Het CDA is ook een partij die zoekt naar de kracht in de samenleving: niet de politiek; maar bedrijven, zelfstandig ondernemers, verenigingen, vrijwilligers en het gezin maken de samenleving. Deze groepen staan bij het CDA dan ook centraal.
Daarnaast zijn de leden van het CDA Maastricht mensen die middenin de samenleving staan; ze zijn actief in de wijken, het verenigingsleven en in tal van organisaties en besturen. Die maatschappelijke betrokkenheid stelt ons als CDA Maastricht in staat om een politiek geluid te laten horen dat onderscheidend is en breed gedragen wordt door de Maastrichtenaren.

Close