Peter Geelen

Volg mij op Facebook

  • Gemeenteraadslid CDA vanaf 2002
  • Lid raadscommissie economische en sociale zaken (ESZ)
  • Lid raadscommissie stadsbeheer, mileu en mobiliteit (SMM)
  • Voorzitter A2-werkgroep
  • Bestuurslid Stichting ‘Het Graf van Sint Servaas’ en mede-organisator van de Heiligdomsvaart 2011
  • Lid van Atletiek Maastricht
  • Lid van de Broederschap van Sint Servaas
  • Lid van de Zaate Herremenie De Sjevroaje in Maastricht
  • Lid van Veldekemestreech

Als oudste zoon van 5 kinderen ben ik liefdevol, geborgen en zonder zorgen opgegroeid in het Heugemerveld. Mijn vader Michel gaf mij het voorbeeld om klaar te staan voor anderen en al vroeg ging ik langs de deuren om mensen te laten zien dat politiek en vakbond mogelijkheden gaven tot emancipatie. Mijn moeder Martha, met haar bijzondere gave, leerde mij te verbinden, te luisteren naar je hart en open te staan voor het ongrijpbare.

Ik ben al jong gaan werken in de grafische industrie, waar ik elke kans benutte om mijn gezin goed te kunnen onderhouden. Na de kaalslag in deze industrie, heb ik met veel plezier als ‘onderwijzer’ gewerkt met allochtonen en hen met specifieke problemen geholpen. Ook heb ik mensen begeleid op weg naar werk.

Het verenigingsleven heeft een grote rol gespeeld in mijn leven. Ik denk nog altijd met veel plezier aan de periode dat ik onder Willy Hageman zong bij het Don Boscokoor en de tijd dat ik sportte bij Kimbria. Deze atletiekvereniging viel op door haar positieve omgeving en de kans om door te groeien tot topsporter. Zo kwam het dat ik als hoogspringer jarenlang ons land vertegenwoordigde in binnen- en buitenland.

Daarna begon het te kriebelen. Ik wilde graag iets terugdoen voor de maatschappij. 21 jaar lang heb ik de Odaschool (Brusselsepoort) als bestuurder gediend en was ik medeoprichter van Henric van Veldeke, de voorloper van het overkoepelingbestuur Mosa Lira. Bij het broederschap van Sint Servaas en het Graf van Sint Servaas, heb ik anderen vrijblijvend kennis willen laten maken met de kracht van het geloven. Het CDA Maastricht vroeg mij daarop of ik namens hen in de gemeenteraad zitting wilde nemen. Dat doe ik tot op heden met veel plezier. In de gemeenteraadscommissie Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit ben ik namens de partij woordvoerder. Daarnaast zit ik de A2-werkgroep sinds 2003 voor en neem ik zitting in de raadscommissie Economisch Sociale Zaken.

De tijd vliegt als je druk bezig bent en het naar je zin hebt. Inmiddels heb ik de pensioen­gerechtigde leeftijd bereikt en mag ik als senior, namens het CDA Maastricht, opnieuw op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen staan. Ditmaal met als voordeel dat ik meer tijd en meer ervaring heb voor het werk dat op mij te wachten staat. Met evenveel, zo niet meer motivatie om de stad te dienen vanuit mijn Christelijke achtergrond en geloofsovertuiging.

Is er naast al dat werk tijd voor plezier? Jazeker. Tijdens carnaval komen wij elkaar vast en zeker tegen met de bijzondere klanken van de zaate herremenie de Sjevraoje.

Dankbaar ben ik dat ik samen met mijn Marianne, onze twee fijne dochters Anouk en Judith, partners en 4 kleinkinderen mag zien opgroeien en in een stad woon waar ik mij graag voor inzet!

Peter Geelen

Peter Geelen heeft een brede politieke interesse aangaande stadsbeheer, milieu en mobiliteit, naar de gelijknamige raadscommissie waarvan Peter Geelen namens het CDA Maastricht woordvoerder is. Zo boekte Peter namens het CDA Maastricht succes met de uitbreiding van de bezoekerspas van 25 naar 50 uren per kwartaal en diende hij namens de Christendemocraten een motie in voor het toegankelijker maken van zonne-energie voor sportverenigingen. Ook blijft Peter zich onophoudelijk inzetten voor de invoering van een grofvuildag voor de inwoners van Maastricht. Op dit moment is Peter alweer druk bezig met het volgende dossier.

 

Close