Niels Peeters

Ik ben Niels Peeters, geboren en getogen Maastrichtenaar uit de wijk Amby.
Als vijfdejaars Havo scholier ben ik mij gaan interesseren in de politiek. Door een succesvolle deelname aan het Model European Parliament, nabootsing van het Europees parlement, is dit in een stroomversnelling geraakt. Sinds oktober 2009 ben ik dan ook betrokken bij de Maastrichtse politiek. Eerst als fractievolger, vervolgens als burgerraadslid en sinds maart 2015 als raadslid.

Bepalende uitgangspunten voor mijn politieke werk zijn dat je oog hebt voor de samenleving in haar totaliteit en niet alleen voor het individu, je durft te investeren op de lange termijn en je staat voor onze tradities en cultuur. Naast mijn raadslidmaatschap voor het CDA maak ik ook deel uit van de uit de raad opgezette begeleidingscommissies Evaluatie Tram Vlaanderen Maastricht, Nieuwe werkwijze gemeenteraad en Arbitrage LVO.

De stad Maastricht neemt voor mij niet alleen een prominente rol in op het gebied van politiek maar ook voor studie, werk en recreatie. Op dit moment ben ik namelijk mijn studies aan het afronden aan de Universiteit van Maastricht. De studentenwereld is een wereldje op zich maar ik merk dat deze steeds meer verweven raakt met onze stad.
De afgelopen jaren heb ik namelijk naast het student zijn ook de andere kant van deze onderwijsinstelling mogen ervaren en wel als faculteitsbestuurder van de Rechtenfaculteit (FdR) en voorzitter van het studentenberaad FdR.

Kortom van en voor Maastricht!

• Gemeente raadslid vanaf 2015
• Master student Staats- en Bestuursrecht Universiteit Maastricht
• Master student Arbeids- en Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht
• Horeca medewerker
• Lid Atletiek Maastricht
• Lid Kamerschietgilde Amby

Heeft u vragen of ideeën? Bel me gerust of stuur een mail.

Contact gegevens:
Gsm-nummer: 06-15960400
E-mailadres: npeeters@live.nl

Close