Skip links

Motie Wonen achter Wonen aangenomen

CDA-raadslid Mat Brüll heeft tien partijen in de gemeenteraad verenigd achter zijn motie voor meer woonruimte op maat in Maastricht. Het gaat om het zogenaamde “wonen achter wonen”. Dit is het bouwen van een woning achter een bestaand gebouw, waar ook al gewoond wordt. Bijvoorbeeld in de tuin van een reeds bestaande woning. Of het gaat om het maken van woningen in een bestaand bijgebouw. Nu werkt het stadsbestuur bijna nooit mee aan initiatieven waarbij dit het geval is. De precieze voorwaarden zijn echter nooit vastgesteld door de raad, maar door de jaren heen ontstond een beperkende richtlijn.

Bij RTV Maastricht verwoordde Mat Brüll het zo:  “De huidige gehanteerde richtlijn zorgt voor de nodige verwarring in zowel de raad als de stad. Het stadsbestuur moet eenduidig de voorwaarden vastleggen waaraan bij aanvragen voor wonen achter wonen wordt getoetst. Zeker nu er vanwege de wooncrisis meer woningen nodig zijn in Maastricht.” Het CDA Maastricht heeft campagne gevoerd voor voldoende betaalbare woningen in de binnenstad en de wijken daar om heen. Met deze motie komt dit doel weer iets dichterbij.

Leave a comment