Skip links

MAA: Luchthaven als aanjager gebiedsontwikkeling, economie, kwaliteit van leven en infrastructuur

Maastricht_Aachen_AirportDe verbindingen die luchthavens opleveren zijn aantrekkelijk voor allerlei bedrijven. Vaak vestigen (internationale) bedrijven zich rondom luchthavens en volgen ondersteunende voorzieningen. Met de versterking van onze regionale luchthaven wordt getracht deze regio een economische oppepper te geven waar men graag wil wonen en werken.

Een luchthaven is aantrekkelijk omdat het toegang biedt tot internationale verkeersroutes en daarmee snelle toegang. Als vliegveld MAA relaties aangaat met de gehele regio zoals de kennis-as kan een luchthaven een regionale vastgoedfactor zijn. Een duurzame economische ontwikkelingen van Limburg. Dat geldt ook voor onze kleine regionale luchthaven.
Een vliegveld met industrieel bedrijventerrein biedt goede kansen voor groei van de gehele regio. Het brengt werkgelegenheid, een aantrekkelijk vestigingsmilieu, kwaliteit van leven en het stimuleert ondernemerschap.

peter_geelenOm van betekenis te zijn voor de gebiedsontwikkeling is het van belang voor luchthavens relaties aan te gaan met veel bedrijven en instellingen in de regio.

Een vliegveld is niet alleen een luchtverkeersknooppunt, maar ook een knooppunt voor ondernemers en bedrijven. Hier wordt werkgelegenheid veilig gesteld en zijn er kansen voor de toekomst voor mensen die nu nog aan de kant staan.

Om je te onderscheiden van andere regionale vliegvelden in de Euregio is het dan nodig om een duidelijke visie te hebben. Een luchthaven biedt kans voor het vormen van een netwerk en dat is meer dan aantrekkelijk voor bedrijven. Om effect te hebben op gebieds­ontwikkeling, moet een luchthaven wel van substantiële omvang zijn. Dit is te meten in onder andere het aantal arbeidsplaatsen die het biedt en relaties met bedrijven. Om die samenwerkingen aan te gaan is sterke marketing nodig, Om een succesvolle motor van de gebiedsontwikkeling te worden moet er een gemene deler worden gevonden met internationale bedrijven. De vraag die je als regionaal gebiedsontwikkelaar dan moet stellen is welke factoren nodig zijn om dergelijke grote bedrijven aan te trekken. De noodzaak voor een sterk vestigingsmilieu voor bedrijven is een opgave die de hele regio betrekt, waardoor de verdere ontwikkeling van het gebied in gang wordt gezet.
In de gehele discussie over internationale verbindingen zijn stakeholders het middelpunt. Bedrijven brengen werkgelegenheid en vormen een schakel in een netwerk. Overheden kunnen voor optimale condities zorgen en investeren in de benodigde infrastructuur. Voor het vastgoedperspectief staat de klant vooralsnog centraal. In dat opzicht zijn regionale luchthavens niet heel anders dan ‘normale’ bedrijventerreinen met bijkomend voordeel dat er directe internationale verbindingen zijn.

Wij zijn als CDA Maastricht verheugd dat de provincie Limburg met haar financiële bijdrage van 45,5 miljoen en haar programma structuurversterkende maatregelen, zorgt voor een stevig signaal in deze regio. Zij laten zien dat zij een betrouwbare investeringspartner voor tenminste 10 jaar willen zijn en hebben er vertrouwen in. Wij kunnen in Maastricht zeker niet achterblijven en steunen als CDA Maastricht dit voorstel met onze regionale bijdrage van ganser harte. De Limburger en zijn omgeving verdient het om maximaal in te zetten voor goede verbindingen in de lucht. Hopelijk kunnen wij ook weer snel naar Schiphol vliegen, zodat wij letterlijk en figuurlijk een nog grotere vlucht kunnen nemen.

Peter Geelen, gemeenteraadslid

Leave a comment