Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Leon Kerckhoffs

Mijn naam is Léon Kerckhoffs en ik ben bestuurslid  van de CDA afdeling Maastricht.

Mijn werkzame leven stond in het teken van functies in het onderwijs en van de vele bestuursfuncties die ik naast mijn loopbaan heb vervuld.

Aan de basis van mijn functies in het onderwijs lagen mijn opleiding tot leraar basisonderwijs en de studie onderwijskunde, die werd afgesloten met een eerste  graads bevoegdheid.

Van 1971 tot 1996 ben ik als leraar, adjunct-directeur, directeur en bovenschools directeur werkzaam geweest  in het basisonderwijs.  In 1996 ben ik benoemd tot Inspecteur van het Onderwijs, een functie die ik tot en met 2013 heb vervuld.  Voor het overgrote deel van de 17 jaar dat ik inspecteur was, heb ik ook een leidinggevende taak gehad. Ik ben  teamleider PO, waarnemend coördinerend inspecteur en leidinggevende van het inspectiekantoor Eindhoven geweest.

Al jong had ik een grote belangstelling en interesse voor het besturen, iets dat ik tot de dag van vandaag  al meer dan 40 jaar doe. Ik heb vooral vele bestuurlijke functies vervuld op het terrein van onderwijs, jeugd en cultuur.

Als bestuurder in het onderwijs heb ik mij op twee gebieden ingezet, te weten als bestuurder bij een onderwijsvakorganisatie en als  bestuurslid  van scholen in meerdere onderwijssectoren. Mijn werk voor een onderwijsvakorganisatie  heeft eerst op lokaal/regionaal niveau vorm gekregen en daarna tien jaar lang op landelijk niveau. Als landelijk bestuurder en met name als landelijk voorzitter van de sector basisonderwijs van de KOV (Katholieke Onderwijs Vakorganisatie) heb ik mij  ingezet voor de belangenbehartiging van onderwijsgevenden in het basisonderwijs. Vanaf 1974 tot 1996 ben ik ook actief geweest als schoolbestuurder voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs. In de BVE sector ben ik onder andere voorzitter van het bestuur  van de onderwijsgemeenschap KMBO geweest en  voorzitter van het Sigma College, de voorloper van het huidige  Leeuwenborgh College.

In 1983 ben ik bij koninklijk besluit benoemd tot  lid van het College van de Raad voor de kinderbescherming, een functie die ik tot 1991 heb vervuld.

Al vele jaren lang ben ik lid en bestuurslid van de Rotaryclub Maastricht, waarvan ook een periode als voorzitter. Vanaf 2006 ben ik  voorzitter van de stichting Heuvellandbibliotheken, die het bestuur vormt van vijf bibliotheken in het heuvelland van Zuid-Limburg.
Van 1982 tot 1992 ben ik eerder bestuurslid geweest van de CDA afdeling Maastricht. Het feit dat op dit moment maar een kwart procent van de bevolking actief is in de politiek als volksvertegenwoordiger of bestuurslid, vormde voor mij de directe aanleiding om niet langs de zijlijn te blijven staan, maar ook zelf  weer politiek actief te worden.
Ik ben geboren en getogen in Maastricht en heb daar meer dan vijftig jaar gewoond. Nu woon ik in Berg en Terblijt, maar ben veel en graag in Maastricht, waar ik me nog zeer mee verbonden voel. Daarom ook mijn  keuze om actief te zijn voor de afdeling Maastricht. Ik ben gehuwd en vader van twee dochters en opa van een kleindochter.

Email: leon.kerckhoffs@cdamaastricht.nl

Close