Skip links

Jan Janssen

Raadslid, domeinen Fysiek & Economie, Cultuur en Sport

Mijn naam is Jan Janssen en ben al 70 jaar woonachtig in Wijckerveld. Het overgrote deel van mijn werkzame leven ben ik in dienst geweest van KPN, onder andere als communicatiemedewerker/ideeënmanager. Na mijn VUT heb ik nog een aantal jaren een eigen bedrijfje gehad in de sfeer van communicatie en schrijven van teksten.

Het Maastrichtse verenigingsleven ligt me na aan het hart. Dat komt onder andere naar voren in mijn lidmaatschap van vele verenigingen, die vooral op cultureel gebied actief zijn. Ik ben onder andere oprichter en lid van het Mestreechter Vollekstejater, lid van de Tempeleers en lid van het Graf van Sint Servaas . Cultuur is van groot belang voor al onze inwoners en de culturele belangen dienen ook in de Gemeenteraad voldoende aandacht te krijgen.

Actief worden in de politiek lag daarom voor de hand. Ik deed dat al twee periodes als Raadslid en ben u aan mijn derde periode begonnen. Als gemeenteraadslid wil ik vooral een luisterend oor bieden voor de meningen en problemen van de Maastrichtenaren. Ik heb me afgelopen jaren onder andere ingezet voor de realisatie van de Middenzaal, voor de totstandkoming van openbare toiletten en voor een goed internationaal busstation.

In mijn werk voor de stad zijn dit mijn speerpunten:

  • Behartiging van de culturele belangen in de stad in de meest brede zin;
  • Inzet voor Stadsvernieuwing en stadsbeheer, met inachtneming van het unieke karakter van Maastricht;
  • Ruime aandacht voor alle aspecten van het milieu en de verbetering daarvan, met oog voor een eerlijke verdeling van lasten en goede betrokkenheid van burgers bij de besluitvorming.