Skip links

Herontwikkeling winkelcentrum Pottenberg

Woningbouwvereniging Woonpunt gaat het winkelcentrum Pottenberg herontwikkelen. In 2021 sloopt Woonpunt 52 verouderde flatwoningen en 14 winkelpanden in het Poortgebouw in Pottenberg. Op de plek van het Poortgebouw bouwt Woonpunt circa 50 duurzame en levensloopbestendige seniorenwoningen terug in het sociale huursegment.

Een zorg is de positie van de ondernemers en de sociaal-maatschappelijke organisaties. Zij zijn door de nieuwbouwplannen genoodzaakt hun huidige winkelruimte/bedrijfsruimte te verlaten. Hierover heeft het CDA Maastricht vragen gesteld aan het college van B&W.

Belangrijk is dat Pottenberg een ‘kloppend hart’ blijft houden waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Daarom zien wij het belang van buurtcentrum ‘De Romein’ voor de wijk Pottenberg alleen maar toenemen. CDA Maastricht wil dan ook dat er extra wordt ingezet op een sterk buurtcentrum.

Leave a comment