Skip links

Herontwikkeling Limmel, kop Populierweg/Balijeweg

De herontwikkeling van de buurt Limmel gaat de volgende fase in. De sloop van de grondgebonden woningen aan kop Populierweg/ Balijeweg is ophanden. Het CDA is daarom benieuwd hoe de nieuwe invulling van de oostelijke entree van Limmel gaat zijn. De kop Populierweg/ Balijeweg vormt namelijk het cruciale verbindingsstuk tussen de oude kern van Limmel en het nieuwbouwproject Hoolhoes.
De volgende vragen zijn gesteld aan het college van B&W:

Betreft: art. 47 vragen Herontwikkeling Limmel, kop Populierweg/ Balijeweg

Geacht College,

Nu de herontwikkeling in de buurt Limmel de volgende fase ingaat en sloop van de grondgebonden woningen aan kop Populierweg/ Balijeweg ophanden staat is het CDA benieuwd naar de verdere invulling van de oostelijke entree van Limmel. De kop Populierweg/ Balijeweg vormt het cruciale verbindingsstuk tussen de oude kern van Limmel en het nieuwbouwproject Hoolhoes.

Het CDA heeft de volgende vragen:

  1. Klopt het dat op kort termijn wordt begonnen met de sloop van de grondgebonden woningen kop Populierweg/ Balijeweg?
  2. Waarom worden de adressen Populierweg 129 en 131 eveneens gesloopt? En hoe wordt omgegaan met het karakteristieke gevelbeeld?
  3. Klopt het dat de 18 grondgebonden woningen worden vervangen door 27 gestapelde woningen?
  4. Bent u met het CDA eens dat een gestapeld woonblok op deze plek niet de fraaiste entree van deze buurt is? Niet past binnen de laagbouw in de directe omgeving?
  5. Graag vernemen wij of de nieuwe wooneenheden alleen sociale huur betreffen? En bent u het met ons eens dat deze herontwikkeling een uitgelezen kans is voor het creëren van differentiatie tussen huur en koop in één gebied?
  6. Indien de nieuwe woningen alleen sociale huur betreffen bent u dan bereid om hier met de woningcorporatie te werken aan die zo gevraagde differentiatie op de locatie kop populierweg/ Balijeweg? Zo ja, hoe?
  7. Wanneer valt het definitieve besluit over de precieze invulling en ontwerp vernieuwing kop Populierweg/ Balijeweg?
  8. Welke rol speelt de omgeving (de buurt) in de planontwikkeling?

In afwachting van uw antwoord,

Willy Quaaden, burgerraadslid

Niels Peeters, Fractievoorzitter

Namens de gemeenteraadsfractie van CDA Maastricht

Leave a comment