Skip links

Gemeente Maastricht vereenvoudigt vergunningen

Buiten het centrum geen vergunning meer nodig voor steigers, containers, foodtrucks en tijdelijke bewegwijzering.

Vanaf 1 januari 2020 is buiten het centrum* geen vergunning meer nodig voor het plaatsen van steigers en containers. Ook het gebruik van foodtrucks tijdens privéfeesten en het tijdelijk ophangen van bewegwijzering bij wandel- en toertochten buiten het centrum wordt vergunning vrij. Wel moeten de gebruikers voldoen aan een aantal algemene regels. Zo mogen de objecten bijvoorbeeld niet de doorgang van het verkeer belemmeren. Het plaatsen van steigers en containers moet daarnaast nog worden gemeld aan de gemeente. Met het afschaffen van deze – jaarlijks meer dan honderd – vergunningen wil het college van burgemeester en wethouders de regels voor bewoners en bedrijven vereenvoudigen.

Komst omgevingswet

De komst van de omgevingswet grijpt de gemeente aan om de vergunningverlening te verbeteren. De gemeente wil dat doen door te innoveren, te dereguleren en meer integraal te werken. Het afschaffen van deze drie vergunningen (bewegwijzering, foodtrucks, steigers en containers) sluit daar goed bij aan.

“De komende jaren willen we over de gehele linie kijken waar het makkelijker en sneller kan,” aldus wethouder Vergunnen Vivianne Heijnen. “Deze eerste stap is er een in de goede richting. Dit leidt direct tot minder kosten en minder rompslomp voor de gebruikers.”

Leave a comment