Skip links

Gemeente Maastricht kleedt zwemmers uit

Ondanks het feit dat het nieuwe Geusseltbad nog steeds niet in gebruik is genomen lijkt het erop dat de gemeente nu al bezig is om de zwemmers uit te kleden. Zonder dat er vooraf overleg is geweest met betrokkenen, worden er twee nieuwe, ingrijpende maatregelen geïntroduceerd die het zwemmen behoorlijk duurder gaan maken voor gebruikers van het bad.

Het CDA Maastricht doelt daarmee op het toegangspasjessysteem en de aanvullende gekwalificeerde toezichthouder bij activiteiten. Bij beide maatregelen draaien de zwemmers en verenigingen op voor de kosten en administratieve rompslomp. Voor het toegangspasje wordt in de plannen 5 euro per persoon gevraagd. Kosten voor de extra toezichthouder zijn 30 euro per zwemuur.

Stichting Therapeutisch Sporten Regio Maastricht (TSRM) heeft het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraadraad op 10-4-2012 per brief geïnformeerd over het probleem van de toezichthouder. Raadslid Josephine Dols van het CDA Maastricht: “Als het probleem bekend is, mag verwacht worden dat daar bij het vaststellen van de nieuwe tarieven rekening mee is gehouden. Om nu, zonder vooroverleg, de extra kosten van € 30,00 bij de gebruikers neer te leggen vinden wij als partij pertinent onjuist.”

De vragen van het CDA Maastricht aan het college van burgemeester en wethouders zijn als volgt:

1.       Bent U het met het CDA Maastricht eens dat in de raad is bepaald dat de kosten voor de gebruikers van het nieuwe Geusseltbad zo laag mogelijk moeten zijn?

2.       Waarom introduceert u deze maatregelen terwijl toekomstige gebruikers aangeven hier vooraf niet over geïnformeerd te zijn?

3.       Kunt u aangeven waarom het noodzakelijk is deze maatregelen in te voeren?

4.       Zijn er geen andere manieren te bedenken waardoor deze maatregelen niet nodig zijn?

5.       Heeft u nog meer kostenverhogende maatregelen voor de gebruikers in petto?

 

Leave a comment